Tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng lợn trên thị trường
Thực hiện công tác bình ổn thị trường, đặc biệt trong giai đoạn chống dịch để bình ổn các mặt hàng thiết yếu cũng như mặt hàng thịt lợn, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trung ương về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn mặt hàng thịt lợn. Theo đó, đề nghị các địa phương chỉ đạo và có biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng thịt lợn trên địa bàn tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí, giảm giá thành, bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn.
 
Đồng thời, Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong nhiều nội dung, nhiệm vụ, kể cả nguồn nhập khẩu. Bộ Công Thương đã chỉ đạo các thương vụ Việt Nam tại các nước giới thiệu những đầu mối nhập khẩu đảm bảo chất lượng, giá cả phong phú, có sự chọn lựa để doanh nghiệp trong nước có thể nhập khẩu.
 
Trong đầu tháng 5 năm này, lực lượng Hải quan và Biên phòng ở khu vực biên giới Tây Nam như An Giang đã liên tiếp kiểm tra, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép mặt hàng lợn từ Camphuchia vào Việt Nam, với số lượng lên tới gần 10 tấn.