Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa và Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và thực hiện Cuộc vận động “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là CBCC-LĐ) tỉnh Bến Tre, Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Cục QLTT tỉnh Bến Tre đã phối hợp thực hiện nghiêm túc kế hoạch dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre và Công đoàn viên chức tỉnh.
 
Với tinh thần phát động cuộc vận động trong CBCC-LĐ của Cục QLTT tỉnh Bến Tre với các hoạt động thiết thực, sáng tạo, thường xuyên, liên tục, phải có hiệu quả, tránh hình thức, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của CBCC-LĐ. trong đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CBCC-LĐ trong việc vận động người thân, gia đình và người dân tích cực tham gia nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về “Chống rác thải nhựa” bằng các hình thức:
 
Công tác tuyên truyền, vận động
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến từng CBCC-LĐ về tác hại của rác thải nhựa đối với kinh tế, xã hội, môi trường và sức khoẻ con người, đồng thời thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sản xuất, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường như công tác thông tin, truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCC-LĐ ở cơ quan về cuộc vận động “chống rác thải nhựa ” và “nói không với sản phảm nhựa dùng một lần”, nguy cơ ô nhiễm nhựa, tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái, có giải pháp quản lý tổng hợp chất thải nói chung, trong đó có chất thải nhựa, tiến tới thay đổi từ nhận thức đến hành động chống rác thải nhựa một cách phù hợp, khoa học và hiệu quả.
 
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu
 
Bên Cạnh đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CBCC-LĐ về thực hiện các giải pháp cụ thể trong cuộc vận động như thực hiện thu gom, phân loại chứa đựng các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì nilon riêng (không chứa đựng chất thải nhựa chung với các chất thải khác) để dễ tái chế, xử lý, nhàm giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường. Huy động sự hưởng ứng của cả hệ thống chính trị trong cơ quan tham gia chương trình thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”. Hạn chế sử dụng và tiến tới “nói không với bao bì nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.
 
Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “buổi lao động tập thể”, “ngày chủ nhật xanh”, “ngày tiêu dùng xanh”
 
Hàng tuần hoặc hàng tháng các Phòng, Đội QLTT tổ chức buổi lao động tập thế tại đơn vị mình quản lý đế tổng vệ sinh khu vực trong và ngoài cơ quan bảo đảm gọn gàng, sạch sẽ, văn minh công sở kể từ ngày 01/3/2020 trở đi, trong các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt tập thể tại Cục QLTT Bến Tre và tại các Phòng, Đội QLTT trực thuộc Cục không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và nghiên cứu thay thế sử dụng sản phẩm dùng nhiều lần như túi giấy, túi nhựa dễ phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
 
Việc Cục QLTT tỉnh Bến Tre phối hợp thực hiện Cuộc vận động “nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” với mục đích ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy gây ra. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Đóng góp vào việc giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, công chức và người lao động Cục QLTT tỉnh Bến Tre về bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng. Đồng thời, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, khuyến khích và vận động CBCC-LĐ tăng cường các họat động tiêu dùng bền vững, nhân rộng điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của CBCC- LĐ trong việc vận động người thân, gia đình và người dân tích cực tham gia. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường trong sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.