Quản lý chặt chẽ trên các tuyến cửa khẩu đường bộ để ngăn chặn vận chuyển pháo nổ qua biên giới. Ảnh: TH
Để tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển và tiếp tục triển khai văn bản số 02/BCĐ389-VPTT ngày 28/01/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị quán triệt nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; Công văn số 02/BCĐ389-VPTT ngày 28/01/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển theo phạm vi chức năng của đơn vị mình.
 
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình; phối hợp với các lực lượng tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không; đặc biệt là tại các tỉnh có địa bàn giáp với các nước như: Trung Quốc, Lào và Campuchia, vùng biển phía Bắc, phía Nam để kịp thời phát hiện các hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.
 
Đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương và địa phương để tuyền truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, không tham gia, không bao che, tiếp tay cho buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ; ghi nhận, động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh phòng, chống tình trạng buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, trái phép pháo nổ; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các Bộ, ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tình trạng buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử đụng trái phép pháo nổ.
 
Nguồn: bcd389.gov.vn
 http://bcd389.gov.vn/tin-tuc/chi-tiet/ngan-chan-buon-lau--van-chuyen-phao-no-tren-cac-tuyen-duong-bo--duong-thuy