Hàng hóa nhập lậu được quảng cáo, rao bán trên các phương tiện mạng xã hội. Ảnh; TH
Mặc dù các lực lượng chức năng đã nhận diện được vấn đề, cũng đã có những chủ động nhất định trong việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh với những đối tượng này, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khiến cho kết quả không đáp ứng được yêu cầu quản lý cũng như nguyện vọng của nhân dân.

Trên cơ sở đó, Văn phòng Thường trực đã lấy ý kiến các Bộ, ngành để trình Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Kế hoạch để chỉ đạo quyết liệt hơn đối với các Bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong hệ thống của Ban Chỉ đạo 389, đặc biệt là trong công tác phối hợp các lực lượng để tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử nhằm đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Đây sẽ là tiền đề giúp các lực lượng chức năng trực tiếp thực thi sẽ phải tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, xây dựng các kế hoạch, phương án đấu tranh đối với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực theo từng giai đoạn góp phần ngăn chặn hiện tượng trên. Đồng thời, thông qua việc các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, các vụ việc kiểm tra, xử lý sẽ kịp thời phát hiện những bất cấp trong cơ chế chính sách để tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách nhằm hạn chế tối đa việc lợi dụng hoạt động thương mại điện tử thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các bộ, ngành, lực lượng chức năng trung ương và địa phương được phân công thực hiện kế hoạch phải phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tránh chồng chéo; nâng cao trách nhiệm, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; không bao che, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. Quá trình thực hiện Kế hoạch không gây tác động xấu đến thị trường, không làm ảnh hưởng, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng 389 các Bộ, ngành và địa phương là tập trung rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước; kịp thời phát hiện, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình từ các vụ việc đã phát hiện, kiểm tra, xử lý để tổng hợp, đánh giá, phân loại đối tượng, mặt hàng, nhận diện các hành vi, phương thức, thủ đoạn, đề xuất xây dựng các kế hoạch phối hợp lực lượng, các giải pháp về công nghệ, biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện kịp thời, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những bất cập, sở hở để hoàn thiện cơ chế, chính sách thích ứng với pháp lý và tập quán quốc tế về hoạt động thương mại điện tử.

Tập trung xác minh, thanh tra, kiểm tra làm rõ các vụ việc phức tạp, nổi cộm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, từ đó chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử, về các hành vi, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện; xây dựng các kế hoạch tuyên truyền theo các chuyên đề để phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, tạo sức lan tỏa sâu, rộng để người dân tích cực, chủ động tham gia tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

Chú trọng nghiên cứu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên bổ sung kiến thức nghiệp vụ, cập nhật các xu hướng phát triển công nghệ thông tin, nền tảng công nghệ mới cho các lực lượng chức năng đáp ứng yêu cầu, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử.

Tăng cường công tác hợp tác quốc tế với các tổ chức có liên quan để phối hợp điều tra, xử lý đối với các tên miền, các website, mạng xã hội đối tượng ở nước ngoài và đối tượng sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng do nước ngoài cung cấp xuyên biên giới để hoạt động thương mại điện tử vi phạm pháp luật nước Việt Nam

Khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; phát hiện, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật.

Nguồn: bcd398.gov.vn