Theo đó, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thông qua công tác quản lý địa bàn tiến hành rà soát, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán tiền chất công nghiệp trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiền chất công nghiệp lưu thông trên thị trường và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;
 
Đối với các vụ việc về tiền chất công nghiệp phức tạp, liên quan đến nhiều ngành: chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường chủ động liên hệ và đề nghị các lực lượng liên quan tại địa phương như Sở Công Thương, Công an, Hải quan… kịp thời phối hợp kiểm tra, xử lý.
 
Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc các Phòng, Đội trực thuộc nghiêm túc thực hiện. Đồng thời tổng hợp số liệu, kịp thời báo cáo kết quả đột xuất, định kỳ theo quy định.
 
Nguồn: bcd389.gov.vn