Trước đó, ngày 3/10/2019, Đoàn kiểm tra do Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang chủ trì phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang kiểm tra đột xuất và lấy 5 mẫu xăng RON 95-III của 02 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gửi thử nghiệm chất lượng.
 
Kết quả thử nghiệm: 5 mẫu đều có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cụ thể: tổng hàm lượng kim loại (Fe, Mn) vượt từ 170% - 270% so với mức quy định; số lượng hàng hóa vi phạm hơn 8.000 lít, với tổng giá trị vi phạm hơn 160.000.000 đồng.
 
Vụ việc đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
 
 
Nguồn: bcd389.gov.vn