Hoạt động tuyên truyền, cho cơ sở kinh doanh ký cam kết
Như vậy, trong suốt thời gian diễn ra dịch Covid-19 đến nay Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã khảo sát tổng cộng 988 cơ sở, kiểm tra 24 vụ, phát hiện vi phạm 14 vụ, thu phạt 28.500.000 đồng, còn 03 vụ có dấu hiệu vi phạm đang chờ xác minh, làm rõ; vận động ký cam kết đối với 1.036 tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế.