Ảnh minh họa
Thông tin lô sản phẩm:
- Tên hàng hóa theo khai báo: Nguyên liệu thực phẩm - Anhydrous Milk Fat
- Số lượng/khối lượng theo khai báo: 1 thùng/210kg
- Nội dung ghi nhãn: Anhydrous Milk Fat, Batch No: 1911063501, Best before: 06/11/2019
- Xuất xứ theo khai báo: New Zealand
- Nội dung không phù hợp: Lô hàng có kết quả thử nghiệm Chỉ số peroxide (0,6 meq/kg) không phù hợp với mức quy định (≤ 0,3 meq/kg) nêu tại Hồ sơ công bố.
 
Lô sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat không đảm bảo an toàn thực phẩm nói trên đã được thu hồi và tiêu hủy theo quy định.
 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đề nghị:
 
Các cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công Thương chỉ định: Áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với từng lô hàng sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat nhập khẩu từ New Zealand kể từ ngày công văn này được ban hành đến khi có thông báo ngừng của Bộ Công Thương.
 
Cục Quản lý thị trường các tỉnh/thành phố trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa trên thị trường nếu phát hiện còn sản phẩm nêu trên còn lưu thông trên thị trường thì kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định.
 
Cảnh báo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm có tên nêu trên do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Khải nhập khẩu từ New Zealand (trường hợp còn lưu thông trên thị trường) và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.
 
Cảnh báo trên của Bộ Công Thương chỉ áp dụng đối với sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat (với thông tin cụ thể là Batch No: 1911063501 và Best before: 06/11/2019) do Công ty TNHH Sản xuất thương mại An Khải nhập khẩu từ New Zealand. Những sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat nhập khẩu khác không thuộc phạm vi của cảnh báo này và đảm bảo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm vẫn được kinh doanh, sử dụng trên thị trường Việt Nam.
 
P.V
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại