Bộ Tài chính không ngừng nâng cao chất lượng thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để phục vụ công tác điều hành và ngăn chặn rủi ro. Ảnh: TH
Đó là một trong những quy định đưa ra trong dự thảo Thông tư hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến các bộ, ngành, tổ chức.
 
Theo đề xuất của Ban soạn thảo, Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Thống kê và các cơ quan/tổ chức liên quan khác để thực hiện các cuộc điều tra có liên quan đến thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi nhận được các yêu cầu bằng văn bản. Kết quả của các cuộc điều tra được sử dụng để nâng cao chất lượng số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan thực hiện.
 
Cụ thể, phạm vi thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm: Toàn bộ hàng hóa đưa từ nước ngoài vào (nhập khẩu) hoặc đưa ra nước ngoài (xuất khẩu) từ các phần lãnh thổ/khu vực của Việt Nam quy định tại khoản 3 Điều 12 thông tư này, làm giảm đi hoặc tăng thêm nguồn của cải, vật chất của Việt Nam đều thuộc phạm vi thống kê. Những hàng hóa chỉ tạm thời đưa vào hoặc đưa ra khỏi các phần lãnh thổ/khu vực của Việt Nam nhưng không làm tăng thêm hoặc giảm đi nguồn của cải, vật chất của Việt Nam không thuộc phạm vi thống kê và được thống kê riêng để phục vụ mục đích quản lý nhà nước khác.
 
Một số trường hợp đặc toàn thù được như. Hàng hóa xuất khẩu là toàn bộ hàng hóa có xuất xứ trong nước và hàng hóa nước ngoài tái xuất khẩu, được đưa ra nước ngoài làm giảm đi nguồn vật chất của Việt Nam. Trong đó: Hàng hóa có xuất xứ trong nước là hàng hóa được khai thác, sản xuất và chế biến trong nước theo các quy định về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam; Hàng hóa tái xuất khẩu là những hàng hóa có xuất xứ nước ngoài đã nhập khẩu và được thống kê là hàng nhập khẩu trước đó, sau đó lại xuất khẩu nguyên trạng hoặc chỉ chế biến giản đơn, bảo quản và đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất cơ bản của hàng hóa. Hàng hóa nhập khẩu là bộ hàng hóa có xuất xứ nước ngoài và hàng hóa Việt Nam tái nhập khẩu, được đưa vào lãnh thổ hải quan làm tăng thêm nguồn của cải, vật chất của quốc gia. Trong đó: Hàng hóa có xuất xứ nước ngoài là hàng hóa được khai thác, sản xuất, chế biến ở nước ngoài theo các quy định về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam; Hàng hóa tái nhập là những hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu và được thống kê vào hàng xuất khẩu trước đó, sau đó nhập khẩu trở lại nguyên trạng hoặc chỉ chế biến giản đơn, bảo quản và đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất cơ bản của hàng hóa.
 
Đối với phạm vi thống kê hàng hoá trong các trường hợp đặc thù: Phạm vi thống kê của các hàng hóa thông thường được thực hiện căn cứ theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này và các quy định pháp luật về thống kê có liên quan. Phạm vi thống kê của một số hàng hóa trong các trường hợp đặc thù được quy định như sau: Hàng hóa thuộc phạm vi thống kê: Vàng phi tiền tệ là tất cả các loại vàng trừ vàng tiền tệ có thể ở dạng thanh, thỏi, xu, bột, vàng trang sức… dưới dạng tinh chế, thô hoặc dạng bán sơ chế do các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại (trừ ngân hàng, tổ chức khác nhận ủy quyền thực hiện giao dịch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) xuất khẩu, nhập khẩu cho mục đích kinh doanh, sản xuất, gia công, chế tác theo quy định của pháp luật; Tiền giấy, tiền xu, chứng khoán chưa phát hành, không hoặc chưa đưa vào lưu thông; các bộ sưu tập tiền giấy, tiền xu; Hàng hóa trả lại là hàng hóa được thống kê vào hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu trước đó, sau đó được tái nhập hoặc tái xuất;  Hàng hóa thuộc hợp đồng thuê tài chính, theo đó người thuê có quyền lợi, trách nhiệm, chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa. Nếu trong hợp đồng không xác định rõ các nội du
 
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính quy định cụ thể về việc xác định trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Trị giá thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là trị giá do cơ quan hải quan xây dựng phục vụ cho mục đích thống kê trên cơ sở trị giá khai báo và tuân theo nguyên tắc sau: Đối với hàng hoá xuất khẩu là giá của hàng hoá tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế (trị giá tính theo điều kiện giao hàng FOB hoặc tương đương); Đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên (trị giá tính theo điều kiện giao hàng CIF hoặc tương đương); Trong trường hợp trị giá thống kê của hàng hoá không xác định được theo điều kiện giao hàng FOB hoặc tương đương (đối với hàng xuất khẩu) và điều kiện giao hàng CIF hoặc tương đương (đối với hàng nhập khẩu) thì căn cứ vào hồ sơ hải quan và các nguồn thông tin khác để quy đổi.
 
Theo đó, các bước xây dựng trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau: Đối với hàng hóa phải nộp thuế xuất khẩu/nhập khẩu và các loại thuế liên quan trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu: trị giá thống kê là trị giá tính thuế của hàng hóa; Đối với hàng hóa có trị giá khai báo quy đổi ra đô la Mỹ nhỏ hơn hoặc bằng 1000USD: Trị giá thống kê là trị giá khai báo được cơ quan hải quan chấp nhận…
 
Nguồn: bcd389.gov.vn