Ảnh minh họa
Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt 102,35 triệu USD, tăng 21,3%; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 228 triệu USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Số liệu chi tiết, xem tại file đính kèm.
 
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển