Ảnh minh họa
So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 3 tháng đầu năm ước tính đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,69%, trong đó xuất khẩu ước đạt 59,07 tỷ USD, tăng 0,5% và nhập khẩu ước tính đạt 56,26 tỷ USD, giảm 1,9%.
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2020 ước tính thặng dư 1 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 3 năm 2020 đạt 2,8 tỷ USD.
 
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
 
- Dầu thô xuất khẩu trong tháng 03/2020 ước tính đạt 141 triệu USD, giảm 20,8% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 3 tháng/2020 ước đạt 1,2 triệu tấn, trị giá ước đạt 532 triệu USD, tăng 11,6% về lượng nhưng giảm 8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
- Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2020 ước tính là 900 triệu USD, tăng 20,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2020 ước đạt 2,47 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.
 
- Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2020 ước tính đạt 1100 triệu USD, giảm 19,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2020 ước đạt 3,85 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước.
- Hàng dệt may: ước tính trong tháng 03/2020, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 19,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2020 ước đạt 6,49 tỷ USD, giảm 8,9% so cùng kỳ năm trước.
 
 - Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 03/2019, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 600 triệu USD, tăng 19,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2020 ước đạt 1,58 tỷ USD, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước.
 
- Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm trong tháng 03/2020 là 4,8 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2020, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 12,36 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.
- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2020 ước tính đạt 2,8 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2020 ước tính đạt hơn gần 8,19 tỷ USD, tăng 16,17% so với cùng kỳ năm trước.
 
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
 
- Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 03/2020 ước tính là 500 nghìn tấn, giảm 16,6% so với tháng trước và trị giá là 234 triệu USD, giảm 26,1% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 3 tháng/2020 ước tính đạt 1,85 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,018 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng và giảm 17,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
-  Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2020 là 4,5 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước.  Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 13,18 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.
 
- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2020 là 2,6 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 7,8 tỷ USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2019.
 
-  Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2020 là 1,1 tỷ USD, tăng 17% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 3,17 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.
 
- Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 03/2020 là 800 triệu USD, tăng 12,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu vải các loại đạt 2,36 tỷ USD, giảm 17,7% so với 3 tháng/2019.
 
-  Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 03/2020 là 1,2 triệu tấn, tăng 17% và trị giá là 713 triệu USD, tăng 16,2% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 3 tháng/2020 ước đạt 3,17 triệu tấn, giảm 5,8% và trị giá là 1,89 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.
 
- Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 03/2020  là 530 nghìn tấn, giảm 10,5% so với tháng trước và trị giá là 716 triệu USD, giảm 3,3%. Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 1,53 triệu tấn, trị giá 2,01 tỷ USD;  tăng 4,7% về lượng và giảm 6,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
-  Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 03/2020 là 130 nghìn tấn, giảm 12,9% và trị giá là 449 triệu USD, giảm 11,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 3 tháng/2020 ước đạt 404 nghìn tấn, tăng 0,3% và tổng kim ngạch ước đạt 1,38 tỷ USD, giảm 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
-  Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2020 là 400 triệu USD, tăng 8,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 1,13 tỷ USD, giảm 14,3% so với 3 tháng/2019.
 
- Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2020 đạt 8 nghìn chiếc, trị giá đạt 163 triệu USD, giảm 22% về lượng và 26,6% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 23 nghìn chiếc, trị giá đạt 497 triệu USD, giảm 43,1% về lượng và giảm 43,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại