Ảnh: Việt Hằng
So với cùng kỳ năm trước, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 7 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 288,47 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu ước đạt 145,13 tỷ USD tăng 7,5% và nhập khẩu ước tính đạt 143,34 tỷ USD tăng 8,3%. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2019 ước tính thặng dư 200 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 7 năm 2019 đạt 1.789 triệu USD.
 
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
 
Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 7/2019 ước tính đạt 455 nghìn tấn, tăng 38,7% so với tháng trước và trị giá là 206 triệu USD, tăng 11,1%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 7 tháng/2019 ước đạt 2.494 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.285 triệu USD, tăng 8,7% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 07/2019 ước tính là 850 triệu USD, tăng 5,5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2019 ước đạt 5,67 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.
 
Hàng dệt may: ước tính trong tháng 7/2019, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 3,25 tỷ USD, tăng 12,8% so với tháng trước và nâng trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong 7 tháng/2019 lên 18,34 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.
 
Giày dép các loại: trị giá xuất khẩu trong tháng 07/2019 ước tính đạt 1,7 tỷ USD, tăng 3,9% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2019 ước đạt 10,44 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.
 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2019 ước tính là 3,1 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2019 lên gần 18,62 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.
 
Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 là 3,8 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 27,29 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.
 
Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: xuất khẩu trong tháng 7/2019 ước tính trị giá là 1,5 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2019 ước đạt 9,73 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
 
Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 07/2019 ước tính là 750 nghìn tấn, tăng 41,5% so với tháng trước và trị giá là 440 triệu USD, tăng 44%. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 7 tháng/2019 ước tính đạt 5,14 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,15 tỷ USD, giảm 34,8% về lượng và giảm 39,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
Sản phẩm hóa chất: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 ước tính là 500 triệu USD, tăng 17,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, nhập khẩu mặt hàng này đạt 3,03 tỷ USD, tăng 7% so với 7 tháng/2018.
 
Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 07/2019 là 550 nghìn tấn, giảm tăng 14% so với tháng trước và trị giá là 787 triệu USD, tăng 11,5%. Ước tính đến hết tháng 07/2019, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 3,53 triệu tấn, trị giá 5,17 tỷ USD; tăng 13,4% về lượng và tăng 1,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 07/2019 là 1,2 tỷ USD, tăng 7,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 07/2019, nhập khẩu vải các loại đạt 7,76 tỷ USD, tăng 4,6% so với 7 tháng/2018.
 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 là 3,2 tỷ USD, tăng 13,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 20,85 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 ước tính là 4,3 tỷ USD, tăng 12,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, nhập khẩu mặt hàng này đạt 28,2 tỷ USD, tăng 19% so với 7 tháng/2018.
 
Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 là 1,25 tỷ USD, tăng 30,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,06 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
 
Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 07/2019 đạt 13 nghìn chiếc, trị giá đạt 258 triệu USD, tăng 18,6% về lượng và tăng 1,4% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 07/2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 88 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,94 tỷ USD, tăng 365,6% về lượng và tăng 319,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
P.V
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại