Hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Tân Vũ (Hải Phòng). Ảnh: Việt Hằng
Tính chung 8 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 336,56 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 169,98 tỷ USD, tăng 7,3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 166,58 tỷ USD, tăng 8,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2019 ước tính thặng dư tới 1,7 tỷ USD. Như vậy, tính chung trong 8 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 3,4 tỷ USD, giảm 29,9% so với con số của 8 tháng năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 8/2019 ước tính đạt 330 nghìn tấn, tăng 3,6% so với tháng trước và trị giá là 163 triệu USD, giảm 7,0%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 8 tháng/2019 ước đạt 2.688 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.401 triệu USD, tăng 0,9% về lượng và giảm 6,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 08/2019 ước tính là 850 triệu USD, giảm 1,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng/2019 ước đạt 6,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: ước tính trong tháng 8/2019, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước và nâng trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong 8 tháng/2019 lên 21,7 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giày dép các loại: trị giá xuất khẩu trong tháng 08/2019 ước tính đạt 1,6 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng/2019 ước đạt 11,9 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 8/2019 ước tính là 3,3 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2019 lên gần 21,8 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 8/2019 là 5,5 tỷ USD, tăng 37,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2019, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 32,9 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: xuất khẩu trong tháng 8/2019 ước tính trị giá là 1,5 tỷ USD, giảm 2,2% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng/2019 ước đạt 11,27 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 08/2019 ước tính là 850 nghìn tấn, giảm 19,4% so với tháng trước và trị giá là 500 triệu USD, giảm 21%. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 8 tháng/2019 ước tính đạt 6,29 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,85tỷ USD, giảm 27,2% về lượng và giảm 33,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm hóa chất: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 8/2019 ước tính là 460 triệu USD, giảm 5,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2019, nhập khẩu mặt hàng này đạt 3,47tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 08/2019 là 580 nghìn tấn, trị giá là 793 triệu USD, giảm 3,8%. Ước tính đến hết tháng 08/2019, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 4,14 triệu tấn, trị giá 6,0 tỷ USD; tăng 15,4% về lượng và tăng 2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 08/2019 là 1,1 tỷ USD, giảm 5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 08/2019, nhập khẩu vải các loại đạt 8,8 tỷ USD, tăng 4,8% so với 8 tháng/2018.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 8/2019 là 3,2 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2019, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 24,02 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 8/2019 ước tính là 5 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2019, nhập khẩu mặt hàng này đạt 33,6 tỷ USD, tăng 21% so với 8 tháng/2018.

Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 8/2019 là 1,5 tỷ USD, tăng 4,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2019, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 8,7 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 07/2019 đạt 9 nghìn chiếc, trị giá đạt 174 triệu USD, giảm 22,5% về lượng và giảm 32,7% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 08/2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 96 nghìn chiếc, trị giá đạt 2,1 tỷ USD, tăng 229% về lượng và tăng 205,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: TCHQ
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại