Ảnh minh họa
Cụ thể, tính đến ngày 20-11-2019, cả nước có 3.478 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 28,2%; tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 14,68 tỷ USD, bằng 93% so cùng kỳ năm 2018. Ðáng lưu ý, mặc dù vốn đầu tư đăng ký mới trong 11 tháng giảm nhưng so với cùng kỳ năm 2018 vẫn tăng 40,5%. Về vốn điều chỉnh, có 1.256 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 20%; tổng vốn đăng ký điều chỉnh đạt 5,87 tỷ USD, bằng 79,3% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 11 tháng, cả nước có 8.561 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ÐTNN với tổng giá trị vốn góp 11,24 tỷ USD, tăng 47,1% và chiếm 35,4% tổng vốn đăng ký. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng, ước đạt 17,62 tỷ USD, tăng 6,8%.
 
Nguồn: PV
nhandan.com.vn