Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam giữ vị trí số 1, vượt qua cả Indonesia và Thái Lan.
 
Nguồn: vietnamplus.vn