Ảnh minh họa
Trong đó, có 148 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn 353,8 triệu USD; 29 lượt dự án điều chỉnh, số vốn tăng thêm gần 105 triệu USD. Có 31 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, đứng đầu là Ô-xtrây-li-a với 141,3 triệu USD, chiếm 30,8%; tiếp đến là Mỹ, Tây Ban Nha; Cam-pu-chia,…
 
Lĩnh vực thu hút vốn đầu tư từ Việt Nam nhiều nhất là bán buôn, bán lẻ, chiếm 25,8% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ hai, chiếm 14,3%; lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ đứng thứ ba, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư.