Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam năm 2015. Nguồn: dangcongsan.vn
Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước.

 
 
TKBT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại