Ảnh: VGP/Lê Sơn
Tham dự cuộc họp còn có đại diện của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các bộ, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo.
 
Cuộc họp đã nghe đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo về kết quả đánh giá, những phát hiện chính và những hành động APG khuyến nghị được đưa ra tại Dự thảo Báo cáo đánh giá đa phương lần 1. Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất các vấn đề lớn cần tập trung ưu tiên thực hiện từ nay đến khi có dự thảo báo cáo đánh giá của APG lần thứ 2 vào cuối tháng 3/2020 và cho đến khi kết quả đánh giá của APG đối với Việt Nam được thông qua tại Hội nghị thường niên của APG, dự kiến được tổ chức vào tháng 7/2020 tại Banglades, nhằm phản hồi với Đoàn đánh giá và đề xuất nâng mức xếp hạng đánh giá đối với Việt Nam.
 
Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành liên quan, phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ tầm quan trọng của kết quả đánh giá đa phương, tác động của kết quả đánh giá này đối với toàn bộ nền kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành liên quan, trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của bộ, ngành và căn cứ vào những phát hiện, những hành động mà Việt Nam cần phải thực hiện nêu tại dự thảo Báo cáo đánh giá lần 1 của Đoàn đánh giá, tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các hành động cấp thiết cần phải thực hiện trong tháng 3, 4/2020 nhằm bảo vệ, phản biện kết quả đánh giá đối với Việt Nam của APG nhằm đạt được kết quả  tốt nhất tại Hội nghị thường niên tháng 7/2020.