Nội dung danh mục các đề án được phê duyệt năm 2020 tập trung vào 3 nội dung chính: Công tác tuyên truyền giới thiệu ngành Công Thương Bình Thuận, tham gia Hội chợ Triển lãm quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tại các hội chợ cấp khu vực và đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.
 
Nguồn: UBND tỉnh Bình Thuận
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại