Bình Thuận đã xây dựng đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” và có kế hoạch thực hiện hàng năm với những chuyên đề, nội dung phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp. Các khóa đào tạo được tổ chức nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp với những kiến thức quản lý, bài bản, hoàn chỉnh. Sau khi học tập, các chủ doanh nghiệp ứng dụng trong việc hoạch định, lựa chọn và thực hiện chiến lược đúng hướng, có những giải pháp toàn diện trong quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động.
 
Những tháng đầu năm 2019, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã tổ chức được 2 khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý với chuyên đề “Kỹ năng hoạch định kiểm soát công việc” (tổ chức từ ngày 23-24/5/2019 và lớp “Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả và giải quyết xung đột” (tổ chức các ngày 19-20/9/2019) tại Khách sạn Bình Minh cho tổng cộng 75 học viên.
 
Các khóa học năm nay được xây dựng với nội dung, chương trình thiết thực, phù hợp với thực tế và yêu cầu hiện nay của các doanh nghiệp. Giảng viên thỉnh giảng là các cán bộ có kinh nghiệm lâu năm, phương pháp giảng dạy sinh động với nhiều ví dụ từ thực tiễn giúp cho học viên tiếp thu bài giảng tốt. Chương trình đào tạo mang lại những kiến thức bổ ích, ứng dụng trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp được học viên đánh giá cao.
 
Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận tiếp tục xây dựng đề án khuyến công địa phương năm 2020, mở các khóa đào tạo với các chuyên đề mới mang tính thực tiễn, phù hợp với nhu cầu hiện nay nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn cùng tỉnh phát triển bền vững và hội nhập.
 
Nguồn: Sở Công Thương Bình Thuận
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại