Gạo 721 - sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Phát huy những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng về khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển sản xuất cây lúa trên địa bàn xã Cư Ni, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, công ty chủ trương thực hành sản xuất bền vững gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện sản xuất nông nghiệp theo chuỗi trên toàn bộ diện tích với tất cả các loại cây trồng. Thực hiện sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn UTZ, 4C, hệ thống quản lý, kinh doanh, chế biến theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 và HACCP. Công ty quyết tâm xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên theo các tiêu chí an toàn trong toàn chuỗi, từ sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm.
 
“Gạo Bảy Hai Mốt” gắn với khẩu hiệu hành động “Tốt cho mọi nhà”, được sản xuất trên địa bàn Tây Nguyên, nơi có độ cao trên 500m so với mặt nước biển, đặc biệt đối với sản xuất lúa nước cho sản phẩm có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, hương thơm tự nhiên, vị ngọt đậm đà, rất riêng đúng với cái chất Tây Nguyên. Thương hiệu Gạo Bảy Hai Mốt đã được cấp văn bằng bảo hộ bởi Cục sở hữu trí tuệ, đạt Top 100 thương hiệu bền vững năm 2015. Năm 2016, 2018 được bình chọn là Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017, là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017, cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018 và được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019.
 
PV.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại