Thiết kế các sản phẩm mới có ý nghĩa quan trọng, bên cạnh việc kết nối tạo thành chuỗi sản xuất nhằm tạo ra lượng sản phẩm lớn, đáp ứng được quy mô của nhà nhập khẩu, doanh nghiệp cần phát triển sản phẩm mới mang nét văn hóa của người Việt mới có thể đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm TCMN.
 
Triển lãm đã thu hút gần 9.000 lượt người đến tham quan là con số rất ấn tượng khi lần đầu tiên Hà Nội tổ chức sự kiện này. Không chỉ dừng lại ở triển lãm, đây sẽ là tiền đề cho việc xây dựng và hình thành sàn giao dịch các thiết kế, mẫu sản phẩm TCMN mới, sáng tạo trên địa bàn thành phố, phục vụ phát triển ngành TCMN nói chung và Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn Hà Nội nói riêng.
 
Việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với ngành hàng TCMN là rất cần thiết, đặc biệt cần lưu tâm thương hiệu của các hộ gia đình, chỉ dẫn địa lý mang tính chất địa điểm làng nghề. Khi đó, sẽ khẳng định được thương hiệu của mặt hàng TCMN Việt Nam khi tham gia xuất khẩu và bảo đảm quyền lợi của nhà xuất khẩu./.
 
Nguồn: SCT Hà Nội
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại