Đ/c Nguyễn Văn Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang phát biểu tại buổi khai giảng lớp học
Các học viên được các giảng viên có kinh nghiệm của Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương giảng dạy. Nội dung xuyên suốt của khoá đào tạo bao gồm: Hoạch định chiến lược kinh doanh, phân tích thị trường và quản trị marketing, đọc và phân tích báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp và hợp tác xã mới, kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại…
 
Lớp học nhằm bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng quản lý doanh nghiệp cho những người trực tiếp làm việc tại các cơ sở CNNT trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước và tiệp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo xu thế phát triển hiện nay.
 
Nguồn: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại