Nhiều mô hình làng nghề đã và đang được đầu tư phát triển mạnh, điển hình như làng nghề hương Quán Hương (huyện Thăng Bình), các gia đình làm nghề đầu tư hơn 50 máy làm hương tự động, giúp tăng năng suất, rút ngắn được thời gian giao sản phẩm cho khách hàng. Mỗi năm, sản phẩm làng nghề còn được Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thăng Bình chọn tham gia quảng bá ở các hội chợ thương mại do tỉnh Quảng Nam tổ chức, được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao về chất lượng. Hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, cơ giới hóa trong sản xuất công nghiệp nông thôn trên quê hương Quảng Nam.
 
Nguồn: TTKC Quảng Nam
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại