Thái Bình hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất từ nguồn vốn khuyến công
Thực hiện kế hoạch hàng năm, từ nguồn vốn khuyến công, Thái Bình đã thực hiện 56 đề án về hỗ trợ đào tạo lao động, nâng cao tay nghề cho hơn 5.500 người, tập huấn nâng cao tay nghề vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp cho 3.920 người, đào tạo lao động ngành nghề khác cho 950 người. Tỉnh cũng hỗ trợ tư vấn, tập huấn đào tạo, tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, thành lập mới doanh nghiệp, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện 20 đề án tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho các chủ cơ sở và kỹ năng nghề tại các cơ sở công nghiệp nông thôn với hơn 3.850 lao động tham gia. Thông qua các đề án, người lao động được nâng cao kiến thức cơ bản qua các nội dung chuyên đề đào tạo, nắm vững thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp, củng cố năng lực quản lý, điều hành, nâng cao phương thức quản trị marketing, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ...
 
Bên cạnh đó là hoạt động tư vấn, hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ ứng dụng máy móc hiện đại, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất. Tỉnh đã thực hiện 46 chương trình, đề án hỗ trợ chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, TTCN với kinh phí từ chương trình khuyến công địa phương. Kết quả có 46 cơ sở công nghiệp nông thôn triển khai thực hiện qua đó giúp 12.535 lao động nông thôn được đào tạo nghề theo đề án, tạo việc làm và thu nhập ổn định.
 
Nhìn lại 5 năm thực hiện công tác khuyến công giai đoạn 2014 – 2019, Sở Công Thương Thái Bình đã triển khai được 193 đề án, với tổng kinh phí 19.448,5 triệu đồng. Các đề án khuyến công được triển khai trên địa bàn tỉnh tập trung hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến khi hoàn thành đã đi vào cuộc sống mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Phát huy kết quả đạt được, công tác khuyến công của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, theo định hướng của tỉnh, Sở Công Thương Thái Bình tiếp tục xây dựng mục tiêu và giải pháp thực hiện hoạt động khuyến công địa phương giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, tỉnh sẽ triển khai thực hiện việc khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu, bảo vệ môi trường. Phát triển công nghiệp nông thôn gắn kết với chiến lược tổng thể phát triển công nghiệp; giữa ngành công nghiệp với các ngành kinh tế khác. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế./.
 
PV.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại