Cụ thể, phiên chợ tại huyện Điện Biên Đông được tổ chức từ ngày 22 - 24/11/2019, tại sân vận động bản Pá Vạt, xã Mường Luân. Phiên chợ tại huyện Mường Nhé sẽ được tổ chức từ ngày 6 - 8/12/2019, tại sân vận động huyện Mường Nhé. Mỗi phiên chợ dự kiến có quy mô tối thiểu trên 20 gian hàng với sự tham gia từ 10 doanh nghiệp trở lên.
 
Để khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia đưa hàng Việt về nông thôn vùng cao, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, chi phí tuyên truyền, quảng bá và một phần chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm tổ chức phiên chợ theo quy định của nhà nước.
 
Nguồn: SCT Điện Biên
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại