Ảnh minh họa
Viện Nghiên cứu công nghệ Plasma chính thức được thành lập vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số C-05/2020/ĐK-KH&CN do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp. Sự ra đời của Viện Nghiên cứu công nghệ Plasma đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có một tổ chức khoa học công nghệ thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về các ứng dụng của công nghệ Plasma.
 
Mục tiêu hoạt động chính của Viện Nghiên cứu công nghệ Plasma là thực hiện các hoạt động nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực vật lý plasma và chất lỏng; các hoạt động liên quan đến chuyển giao công nghệ; tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ; các hoạt động sản xuất và dịch vụ thương mại hóa sản phẩm là kết quả nghiên cứu nhằm phát huy tối đa giá trị ứng dụng của Vật lý Plasma và chất lỏng.
 
Trong khoảng hơn 10 năm gần đây, các nước tiên tiến trên thế giới đã tập trung nhiều nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng Plasma trong các lĩnh vực như y sinh, hóa học, nông nghiệp, hay công nghiệp. Công nghệ Plasma, đặc biệt là công nghệ Plasma lạnh, được đánh giá có khả năng vượt qua các giới hạn mà công nghệ khác khó đạt được với đích đến cuối cùng là giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả năng lượng, giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Nói cách khác, công nghệ Plasma tạo nên giá trị phát triển lâu dài, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.
 
Viện Nghiên cứu công nghệ Plasma được thành lập và đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng vào việc khai thác sự vượt trội của công nghệ Plasma lạnh, từ đó tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng cũng như là sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung.