Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lý Quốc Hùng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Lê Việt Long - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và các đồng chí đại diện các Ban đảng Đảng ủy Bộ Công Thương, các đại biểu khách mời và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trung tâm.
 

Đồng chí Lý Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội
 

Đại diện Công đoàn Trung tâm tặng hoa Đại hội
 
Đảng bộ Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công Thương (Đảng bộ Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 108-QĐ/ĐUB ngày 11/4/2008 của Đảng ủy Bộ Công Thương về việc lập các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương. Hiện nay, Đảng bộ Trung tâm có 06 chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên trong đó có 02 đảng viên dự bị, trình độ chuyên môn của các đảng viên như sau: có 24 đảng viên trình độ trên đại học, 13 đảng viên trình độ đại học, 12 đảng viên trình độ trung, sơ cấp; về trình độ chính trị có 6 đảng viên trình độ CCLLCT.
 
Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị        
 
Kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trung tâm đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ giao, Đảng bộ Trung tâm nhiều năm được công nhận đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Tổ chức cơ sở đảng đều đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Chất lượng đảng viên, tất cả đảng viên trong Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, nhiều đảng viên được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Bộ và Đảng ủy Trung tâm tặng giấy khen. Vai trò của cấp ủy các cấp đã có chuyển biến nhất định về nhận thức và hành động, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ đã khá hơn, nội dung cụ thể và phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. UBKT của Đảng ủy đã chủ động trong xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
 
Phát huy vai trò lãnh đạo, Đảng ủy Trung tâm đã tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ của ngành y tế trong phòng chống dịch bệnh, khám, điều trị bệnh, điều dưỡng phục hồi chức năng, quản lý bệnh nghề nghiệp, quản lý vệ sinh môi trường lao động, phòng chống tai nạn lao động thương tích... Thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, khám tuyển sinh, tuyển dụng lao động; tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là khám cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại. Công tác điều dưỡng, phục hồi chức năng cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động sau điều trị bệnh, tật ở các tuyến cơ sở theo quy định. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tổ chức các đoàn kiểm tra tại các doanh nghiệp, đơn vị viện, trường trong ngành về công tác y tế, vệ sinh môi trường lao động, quản lý sức khỏe, bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động, qua đó giúp cơ sở củng cố tổ chức hoạt động của trạm y tế, nâng cao năng lực phục vụ, quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như chương trình y tế quốc gia, quan trắc môi trường lao động, nghiên cứu khoa học, đào tạo… được Trung tâm thực hiện hiệu quả theo kế hoạch đề ra.
 

Các đảng viên thực hiện bầu cử Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ mới
 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trung tâm đã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các chi bộ, cán bộ đảng viên trong việc thống nhất về nhận thức và hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, tạo môi trường thuận lợi để đơn vị chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, hoàn thành kế hoạch được giao.
 
Đảng bộ Trung tâm chú trọng đã thưc hiện tốt việc giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng và xây dựng 5 tiêu chí chung về đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên, người lao động theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện nhiệm vụ của đơn vị với mục tiêu phấn đấu rèn luyện của mỗi cá nhân. Qua nhiều năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực, nâng cao tinh thần đấu tranh, tự phê bìnhvà thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi mặt hoạt động của Trung tâm.
 
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chống mọi âm mưu diễn biến hòa bình và tự diễn biến trong tổ chức, cơ quan đơn vị được chú trọng đồng thời phối hợp tốt công tác bảo vệ an ninh quốc phòng. Công tác tổ chức được đảm bảo tạo nguồn quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu kiện toàn bộ máy và phát triển ổn định của Trung tâm. Đặc biệt công tác xây dựng tổ chức đảng, Đảng bộ Trung tâm đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác chuyên môn cũng như công tác Đảng theo quy định. Đảng ủy Trung tâm đã tổ chức các hội nghị quán triệt và triển khai các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8, 9... khóa XII cho toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức người lao động. Đồng thời, tiến hành kiểm điểm cán bộ đảng viên, tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Trung tâm đã kết nạp đảng cho 8 quần chúng tích cực, chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị, cử 8 đồng chí học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức. Tiếp tục gửi bồi dưỡng cho các quần chúng tích cực khác tìm hiểu về Đảng.
 
Đoàn kết, quyết tâm cao trong nhiệm kỳ mới
 
Nhiệm kỳ 2020 – 2025 được xác định có nhiều khó khăn, thách thức trong tình hình mới, việc thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp ngày càng quyết liệt hơn, công tác xã hội hóa ngành y tế mạnh mẽ cũng tác động rất lớn đến các hoạt động của đơn vị đòi hỏi Đảng bộ và toàn thể người lao động của Trung tâm phải nỗ lực vươn lên, thực sự đoàn kết, quyết tâm xây dựng và phát triển trung tâm ngày càng vững mạnh.
 
Đảng bộ Trung tâm luôn phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định tổ chức của đơn vị; củng cố, tăng cường công tác chuyên môn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người đáp ứng với thực tế nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích; mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết với các đơn vị y tế các tuyến từ Trung ương đến địa phương, thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người lao động và nhân dân, nâng cao vị thế của Trung tâm trong ngành y tế, từ đó duy trì tốt việc làm và giữ vững ổn định thu nhập cho người lao động.
 
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Trung tâm tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng tổ chức đảng gắn với việc xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.
 
Đảng bộ Trung tâm chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đóng góp tích cực xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và quy chế làm việc trong nhiệm kỳ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; quán triệt và nâng cao công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn Đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục tham giaviệc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (vì từ năm 2016, không còn là cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).
 
Tiếp tục thực hiện tự kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 phấn đấu kết nạp ít nhất từ 06 - 08 đảng viên mới. Hàng năm phấn đấu xây dựng Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, đảng viên phấn đấu đạt tỷ lệ xếp loại cao nhất trong đánh giá chất lượng đảng viên.
 

Đồng chí Lý Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Tại Đại hội, đồng chí Lý Quốc Hùng, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương chúc mừng các thành tích mà Đảng bộ Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công Thương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu về các vấn đề cụ thể, thực tiễn tại trung tâm. Đồng chí Lý Quốc Hùng cũng nhấn mạnh: Trung tâm là đơn vị đặc thù của ngành Công Thương với chuyên môn sâu của ngành y tế và môi trường, mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng Trung tâm đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Trung tâm, đồng chí Lý Quốc Hùng đề nghị Đảng bộ Trung tâm cần tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó cần quan tâm 3 vấn đề sau:
 
Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn phải làm thật tốt và toàn diện. Tích cực tham gia xây dựng các chính sách như luật, nghị định, thông tư của Bộ Y tế, Bộ Lao động TBXH về các chính sách, chế độ liên quan đến người lao động của ngành Công Thương. Bên cạnh đó, tình hình thực tế nhiều doanh nghiệp ngành Công Thương đã thực hiện cổ phần hóa nhưng Trung tâm cần có những định hướng, kế hoạch cụ thể ngắn hạn, trung hạn để phát huy thế mạnh của mình, phát triển năng lực chuyên môn gắn kết với các doanh nghiệp ngành công thương trong khám chữa bệnh định kỳ, đánh giá môi trường phát triển các chuyên môn nhiệm vụ của Trung tâm.
 
Thứ hai, là đơn vị đặc thù của ngành Công Thương, Ban chấp hành Đảng ủy khóa mới của Trung tâm cần chú trọng công tác xây dựng đảng gắn kết với công tác chuyên môn, các hình thức thực hiện phải thiết thực, phù hợp với công việc để đạt hiệu quả cao. Công tác sinh hoạt chi bộ cần đổi mới, nhiều bộ phận trực thuộc nằm rải rác trên cả nước khắc phục khoảng cách về địa lý và đặc thù công việc.
 
Thứ ba, thực hiện và phát huy quy chế dân chủ trong sinh hoạt đảng, lan tỏa trong quần chúng cán bộ, viên chức, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực sự xây dựng trung tâm vững mạnh, đồng lòng nhất trí vì nhiệm vụ, mục tiêu chung phát triển của Trung tâm và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của Đảng ủy, của các chi bộ đã đề ra.
 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội, đồng chí Ninh Văn Thức đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Quốc Hùng, Đảng bộ Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công Thương bổ sung vào Nghị quyết Đại hội với những định hướng, giải pháp và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
 
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí: Giang Văn Dũng, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Hoàng Khoa, Mai Kim Tân, Ninh Văn Thức. Đại hội đã tín nhiệm giới thiệu đồng chí Ninh Văn Thức, Giám đốc Trung tâm vào chức danh Bí thư Đảng ủy Trung tâm. Đại hội cũng đã bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ
 

Đồng chí Ninh Văn Thức, Giám đốc Trung tâm được tín nhiệm giới thiệu vào chức danh Bí thư Đảng ủy
 
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại