Ảnh minh họa
Cụ thể, đã chế tạo thành công 2 bộ máy phổ gamma đa kênh khảo sát địa chất khoáng sản biển đúng theo các chỉ tiêu đã đăng ký và bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong điều tra địa chất khoáng sản biển. Đồng thời đã đề ra những giải pháp kỹ thuật hợp lý để chế tạo bộ máy phổ gamma đa kênh đáy biển MGS-01 và ứng dụng ở mức cao các công nghệ hiện đại trong việc thiết kế, chế tạo bộ máy phổ gamma đa kênh đáy biển. 
 
Việc chế tạo thiết bị được thực hiện nghiêm túc, nguyên vật liệu, linh kiện được lựa chọn kỹ lưỡng, tiến hành thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá đầy đủ theo các bước đã được nêu trong thuyết minh đề tài.
 
Trên thế giới hiện nay, hầu hết các máy phổ đơn kênh đã được thay bằng các máy phổ đa kênh kỹ thuật số. Tuy nhiên, việc nhập ngoại các loại máy này để sử dụng trong điều tra địa chất khoáng sản biển là không khả thi, do giá thành của máy phổ gamma nhập ngoại rất cao, mỗi khi gặp sự cố phải gửi ra nước ngoài khắc phục lại mất thời gian và tốn kém.
 
Theo Báo Công Thương