Nghề may công nghiệp được nhiều người dân vùng nông thôn lựa chọn
Năm 2019, toàn tỉnh đã mở trên 190 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và thường xuyên (dưới 3 tháng) cho khoảng 5.233 lao động nông thôn với kinh phí thực hiện gần 8.500 triệu đồng. Sau đào tạo nghề, đã có trên 4.500 lao động nông thôn được các doanh nghiệp tuyển dụng hoặc bao tiêu sản phẩm làm ra; số lao động còn lại tự thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp hoặc tự tạo việc làm để ổn định cuộc sống.
 
Công tác tuyên truyền, tư vấn dạy nghề và việc làm cho lao động nông thôn tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng và triển khai đồng bộ nên đã tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao nhận thức cho người dân, giúp người dân hiểu được lợi ích của việc học nghề. Đặc biệt là tạo điều kiện cho lao động vùng sâu, vùng xa từng bước tiếp cận chính sách về đào tạo nghề để tham gia học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập.
 
Mục tiêu của tỉnh đề ra là bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 9.500 lao động, đến năm 2020, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 65-70%, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước hình thành đội ngũ lao động có tay nghề cao, có cơ cấu ngành nghề hợp lý, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động./.

BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại
Nguồn:TTKC&TVPTCN Quảng Trị