Ảnh minh họa
Nhiều dấu hiệu cho thấy một số nhà nhập khẩu đã tiến hành các lô hàng giao thử với số lượng 2 tấn chịu thuế theo giá tối thiểu để đưa hồ tiêu vào Ấn Độ, do giá hồ tiêu đã giảm xuống mức 2.000 USD/tấn, thấp hơn cả mức giá năm 2017.
 
Số liệu nhập khẩu tiêu từ tháng 1 đến tháng 5 cho thấy, tổng lượng Ấn Độ nhập khẩu là 8.025 tấn, trong đó các doanh nghiệp EOU nhập 3.040 tấn (37%), tiêu nhập khẩu từ Sri Lanka để sử dụng nội địa theo MIP 500USD/tấn là 345 tấn.
 
Người trồng tiêu đang yêu cầu chính phủ kiểm tra giám sát việc tạm nhập tái xuất của các EOU vì cho rằng, một số trong các doanh nghiệp EOU đã không tái xuất tiêu nhập về và tiêu thụ trong nội địa. Điều này ảnh hưởng đến giá tiêu tại thị trường nội địa.
 
Một số EOU đang nhập khẩu hạt tiêu thông qua các lỗ hổng trong quy định về định mức MIP và điều này cần phải được giám sát cẩn thận bởi các cơ quan như Cục giám sát thuế DRI, Hải quan. Một câu hỏi đặt ra là: làm thế nào họ có thể bán hàng hóa với giá giảm còn có 300 đô la tại thị trường nội địa sau khi nhập khẩu với giá MIP là 500 đô la.
 
Tuy nhiên, ông Emmanuel Nambusseril Công ty Akay Natural có trụ sở tại Kochi nói rằng các công ty thực sự không thể tự cho phép họ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp đó. Tôi nghĩ không đúng khi nói rằng EOU đang bán hàng như vậy. Có thể một số công ty ma đang làm điều đó. Nhưng cần có một số bằng chứng cho hiệu ứng này.