Ảnh minh họa
Xin mở file đính kèm
Xuat-khau-nong-san-cua-Campuchia-Quy-I---2020-1FL61