Thứ tư, 05/05/2021 | --:--:-- +7 GMT

Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(DNTM) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.      Xem thêm

Vinamilk

Bình chọn giải thưởng Quả cầu vàng năm 2019

Lần đầu tiên Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng được xét chọn theo hình thức trực tuyến. Các ứng viên của giải thưởng năm nay sẽ được ...

Đánh giá mức độ sẵn sàng và xây dựng lộ trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Sáng ngày 5/11/2019, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật với chủ đề “Đánh giá mức độ sẵn sàng và Xây dựng lộ trình chuyển đổi ...

5 nhiệm vụ trọng tâm Bộ Công Thương triển khai Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn tới

Bộ Công Thương được giao chủ trì triển khai Chương trình khuyến công quốc gia theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày ...

Tìm cơ chế để các quỹ khoa học và công nghệ hoạt động hiệu quả

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) đang quản lý hai quỹ thực hiện các nhiệm vụ đầu tư có tính đặc thù cho nghiên cứu khoa học (Quỹ phát ...

Trà Vinh: Ban hành quy chế về kinh phí cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Trà Vinh đã có Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho ...

Đầu tư cho khoa học và công nghệ: Nhận thức đúng tầm quan trọng

Đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những phương pháp tốt nhất để đạt được hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh và giành được vị thế cao hơn trong ...

Tăng năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(DNTM) Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc ...

Giải pháp chống tội phạm công nghệ cao

(DNTM) Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội về một số vấn đề, trong đó có tình hình tội phạm công nghệ cao.

Bộ Công Thương hỗ trợ phát triển công nghiệp làng nghề qua chính sách khuyến công

(DNTM) Tiếp tục và tăng cường thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công, thời gian qua tại các địa phương đã tích cực thực hiện công tác khuyến công tuy nhiên trong quá trình hoạt động ...

Xử lý phản ánh chính sách phát triển kinh tế số của Việt Nam chậm

(DNTM) Báo Bnews điện tử thông tin: Một số chuyên gia cho rằng, chính sách phát triển kinh tế số của Việt Nam đang chậm so với các nước trong khu vực và hạ tầng kinh tế số không phát triển tác động tới nền ...

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

(DNTM) Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng dân tộc thiểu số với các địa bàn trong cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã ...

Samsung phối hợp Bộ Công Thương đào tạo 105 chuyên gia Việt Nam về công nghiệp hỗ trợ năm 2019

Sáng ngày 02/4/2019, Samsung Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai mạc Chương trình hợp tác đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam trong lĩnh vực Cải tiến sản xuất và nâng cao chất lượng năm 2019.

Hải Phòng: Xây dựng đề án điểm khuyến công quốc gia phát triển làng nghề đúc Mỹ Đồng

(DNTM) Huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng là một huyện lớn có địa hình tự nhiên đa dạng, kinh tế đang ngày càng vững mạnh với sự phát triển toàn diện cả nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ...

Hà Nội ban hành Kế hoạch khuyến công năm 2019

(DNTM) Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua, năm 2019, thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác khuyến công năm 2019 trên địa bàn.

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

(DNTM) Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.