Đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính giải đáp một số thắc mắc về cách sử dụng phần mềm thực hiện nhiệm vụ thống kê
Trực tiếp thông tin và trao đổi về Nghị quyết 68 tại Hội nghị là ông Nguyễn Đắc Hoàn, Phó trưởng phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Tạ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; bà Phùng Thanh Xuân, chuyên viên của Văn phòng Chính phủ.
 
Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo, cán bộ, công chức tại các Vụ, Cục, Tổng cục đơn vị thuộc Bộ Công Thương trực tiếp tham gia chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết 68/NQ-CP.
 
Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, ngày 12/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.
 
Thực hiện Chương trình này, các bộ, ngành ngoài việc tập trung vào cải cách các quy định theo hướng quy định đơn giản, thuận lợi và minh bạch hơn, cũng cần tập trung vào cải thiện và đổi mới mạnh mẽ khâu tổ chức thực hiện các quy định, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các hoạt động của các cơ quan hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
 
Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020).
 

Ông Đỗ Ngọc Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Ngọc Hưng, Phó Chánh Văn phòng - Bộ Công Thương cho biết, để đáp ứng yêu cầu, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 68, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 8499/VPCP-KSTT đôn đốc các Bộ, ngành về việc triển khai thực hiện tổ chức tập huấn cho thành viên Tổ công tác, lãnh đạo và chuyên viên các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ sử dụng thành thạo phần mềm để thực hiện nhiệm vụ thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 
Tại Hội nghị, các Chuyên đề do Báo cáo viên của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ thực hiện tập trung vào việc giới thiệu, trao đổi một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Các chuyên gia cũng đã hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của học viên về cách sử dụng phần mềm thực hiện nhiệm vụ thống kê.
 
Để đáp ứng yêu cầu và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 68, ông Đỗ Ngọc Hưng đề nghị các đồng chí Lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp, quan tâm đôn đốc cán bộ công chức thuộc đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ thống kê, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu và tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm theo phạm vi chức năng quản lý của đơn vị. Vụ Pháp chế, cơ quan thường trực của Bộ Công Thương trong việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng yêu cầu.
 
PV.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại