Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo là một trong những nội dung trọng tâm truyền thông của Đề án. Ảnh minh họa: VOV.vn
Sự phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi ngành điện không ngừng phát triển, biến chuyển cả về quy mô và chất lượng. Bên cạnh yêu cầu cung ứng đủ điện năng, ngành điện cần được đầu tư và phát triển theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh.
 
Hiện nay, nguồn năng lượng thủy điện truyền thống đã đến giới hạn khai thác, chỉ còn tiềm năng một số thủy điện nhỏ/thủy điện tích năng. Quốc hội đã quyết định thông qua việc dùng Chương trình điện hạt nhân. Nguồn năng lượng tái tạo - mặc dù là nguồn năng lượng xanh, sạch nhưng đang ở giai đoạn đầu phát triển, vả lại tiềm năng cũng khiêm tốn và cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, huy động nguồn lực tài chính, xử lý vấn đề an toàn - ổn định hệ thống... Nhiệt điện than vẫn giữ vai trò chủ chốt trong bức tranh năng lượng của Việt Nam hiện tại cũng như thập kỷ tới. Nhiệt điện khi đang trong quá trình thúc đấy đầu tư phát triển, tuy nhiên nguồn điện này phụ thuộc rất nhiều vào nguồn khí, đầu tư lớn vào hệ thống cơ sở hạ tầng... Với tình hình nêu trên, lĩnh vực năng lượng Việt Nam cần được nhìn nhận một cách tổng thể, toàn điện trên cơ sở phân tích khoa học, làm tốt công tác dự báo - quy hoạch và bám sát bối cảnh, tiềm năng thực tiễn. Là một lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế quốc dân cũng như đời sống xã hội, điện năng luôn thu hút sự quan tâm và kỳ vọng của cộng đồng, tuy nhiên không phải lúc nào những khía cạnh, cấu phần của nó cũng được công luận nhìn nhận, đánh giá một cách thấu đáo, khách quan và chuẩn xác.
 
Vì vậy, công tác truyền thông có vai trò rất quan trọng, nhằm phổ biến tới cộng đồng nói chung cũng như từng nhóm đối tượng đặc thù những thông tin, quan điểm mang tính khách quan, xác thực, khoa học dựa trên xu thế quốc tế và bối cảnh thực tiễn của Việt Nam, từ đó huy động và tăng cường sự chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương trong phát triển điện lực quốc gia.
 
Mục tiêu của Đề án
 
Theo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm kịp thời cung cấp thông tin về định hướng, chủ trương chính sách và kế hoạch của Chính phủ để phát triển lĩnh vực năng lượng nói chung và ngành điện nói riêng; Cung cấp thông tin khách quan, xác thực, khoa học và phản biện về bối cảnh, thực tiễn hiện trạng và triển vọng của ngành năng lượng nói chung, ngành diện Việt Nam nói riêng, thành tựu đạt được và những tồn tại, khó khăn, thách thức;
 
Tranh thủ, huy động và tăng cường sự chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ từ cộng đồng trong quá trình phát triển lĩnh vực năng lượng và ngành điện; Xác lập cách nhìn toàn diện và thấu đáo về các khó khăn, thách thức trong việc thực hiện Quy hoạch điện lực quốc gia, từ đó tạo sự đồng thuận nhằm xây dựng và triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ và chiến lược, đảm bảo cung cấp đủ diện cho phát triển kinh tế - xã hội;
 
Tăng cường công tác tham mưu về chủ trương, chính sách; kịp thời phục vụ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trả lời chất vấn, phúc đáp công luận; để một bộ phận trong cộng đồng cũng như trong giới truyền thông có cái nhìn chuẩn xác, toàn diện về phát triển tổng thể cũng như từng lĩnh vực năng lượng; Tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng.
 
Thông tin và tăng cường hiểu biết của cộng đồng về một số lĩnh vực năng lượng mang tính thời sự và cần định hướng công luận: nhiệt điện than - khí, năng lượng mới và năng lượng tái tạo; các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn diện, lưới điện, điện nông thôn, bảo tồn và tiết kiệm năng lượng;
 
Mục tiêu cụ thể là chia sẻ tình hình hiện trạng, khó khăn - thách thức, định hướng - kế hoạch cũng như giải pháp phát triển ngành điện quốc gia; Phổ biến theo quy định về các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ và các Bộ ngành, cơ quan liên quan đến lĩnh vực năng lượng, điện năng;
 
Đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; dây mạnh chương trình quản lý nhu cầu điện, phát triển điện mặt trời áp mái; Ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông (những thông tin sai lệch, tiêu cực về ngành và lĩnh vực năng lượng và phản biện khoa học).
 
Nội dung trọng tâm
 
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thông tin về: Yêu cầu điều chỉnh Quy hoạch điện VII cũng như đòi hỏi về tính cấp thiết và tầm nhìn chiến lược của Quy hoạch điện VIII; Tăng cường, nâng cao nhận thức, tầm nhìn tổng thể, toàn diện, khách quan và khoa học về quy hoạch, cơ cấu của ngành điện Việt Nam đặt trong tình hình, bối cảnh thực tiễn và yêu cầu, xu thế quốc tế; Thông tin chuyên đề về quy hoạch các nguồn năng lượng (năng lượng tái tạo, diện khí, LNG...); Cấu phần các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo trong Quy hoạch tổng thể (tiềm năng, triển vọng, các yêu cầu đi kèm...); Các giải pháp, trong đó bao gồm việc tăng cường hợp tác quốc tế để phát huy các nguồn lực để thực hiện Quy hoạch.
 
Nhiệt điện than phổ biến, tăng cường nhận thức của cộng đồng về: Thực tiễn vai trò, nhu cầu đòi hỏi phát triển của nhiệt điện than hiện nay và trong những thập kỷ tới để đảm bảo đáp ứng nguồn cung điện; Bối cảnh, xu thế và đòi hỏi quốc tế đối với nhiệt điện than; Việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến cho nhiệt điện than để đáp ứng vấn đề môi trường và phát triển bền vững.
 
Năng lượng tái tạo tăng cường thông tin về: Quy hoạch, kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo; Tiềm năng, thực tiễn, triển vọng phát triển năng lượng tái tạo; Một số loại hình năng lượng tái tạo, cơ chế khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân phát triển (điện mặt trời áp mái, điện mặt trời cho vùng sâu vùng xa, miền núi hải đảo...); Các vấn đề liên quan (vốn, công nghệ, an toàn - ổn định hệ thống, tích trữ năng lượng...); Hình thành và phát triển thị trường năng lượng tái tạo (chuỗi cung cấp và sử dụng nguồn năng lượng này...).
 
Kế hoạch triển khai
 
Với trọng tâm truyền thông hiện nay là phổ biến, cập nhật thông tin và tăng cường nhận thức về công tác kế hoạch - quy hoạch ngành điện; thực tiễn và triển vọng phát triển năng lượng tái tạo; vai trò của các nguồn năng lượng truyền thống (năng lượng sơ cấp) đặt trong mối tương quan giữa nhu cầu cung ứng điện năng thực tế và yêu cầu, xu thế quốc tế, kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn tới sẽ tập trung vào một số nội dung sau:
 
Cung cấp tài liệu cho một số đại biểu Quốc hội về nội dung liên quan tới Quy hoạch phát triển năng lượng; Thực trạng và dự báo nhu cầu điện năng; An ninh năng lượng; Nhiệt điện; Năng lượng tái tạo;
 
Tổ chức các hội thảo về: Quy hoạch phát triển ngành điện; Phát triển dủ nguồn để đảm bảo cung ứng điện năng theo Nghị quyết của Bộ Chính trị; Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến đáp ứng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
 
Tổ chức giao lưu trực tuyến với báo điện tử về một số chủ đề như: Phát triển năng lượng tái tạo; An ninh năng lượng; Chiến lược phát triển nguồn năng lượng; Tổ chức báo cáo tại Giao ban của Ban Tuyên giáo Trung ương về nội dung: Quy hoạch phát triển năng lượng và An ninh năng lượng; Tổ chức Tọa đàm trên truyền hình về Chính sách năng lượng;
 
Tổ chức Đối thoại trên Diễn đàn Cafe số (Hội truyền thông số Việt Nam) nhằm: giao lưu, đối thoại với 60-80 nhà báo chuyên nghiệp về các nội dung mang tính thời sự liên quan đến lĩnh vực năng lượng (nội dung được chọn lọc và chuẩn bị cụ thể, kỹ lưỡng và sẽ được tường thuật trực tiếp trên một số báo điện tử lớn, một số diễn đàn và mạng xã hội).
 
Tăng cường phối hợp với các đối tác quốc tế đa phương và song phương cũng như các đơn vị thụ hưởng liên quan nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông, đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) và một số đối tác quốc tế có hợp tác chặt chẽ, hiệu quả (EU, WB, ADB, USAID, JICA, GIZ...).
 
V.H
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại