Trên cơ sở đó, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản xin giới thiệu trang web kết nối giao thương của Tổ chức Xúc tiến thương mại và Đầu tư Nhật Bản (JETRO) tại địa chỉ: https://www.jetro.go.jp/ttppoas/index.html. Đây là không gian mở để các doanh nghiệp có thể đăng thông tin, tìm kiếm đối tác mua/bán các sản phẩm mà các doanh nghiệp có nhu cầu.
 
Việc đăng ký tài khoản và đăng thông tin mua/bán là miễn phí, theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://www.jetro.go.jp/ttppoas/reguser/index.html 
 
Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn của JETRO để việc đăng ký/đăng thông tin được thuận tiện. 
 
JETRO không chịu trách nhiệm và không thể kiểm soát độ tin cậy của tất cả các thông tin được đăng tải. Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu cần đăng thông tin trung thực, đồng thời cần có sự thận trọng nhất định trong giao dịch với các đối tác.