Tham dự lễ ký kết, thành phần phía Bộ Công Thương gồm: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chủ trì và chỉ đạo Lễ ký, cùng các lãnh đạo các đơn vị: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (đơn vị đầu mối của Chương trình hợp tác), Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.
 
Về phía Vương quốc Anh có bà Heather Wheeler - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh, Phái đoàn Ngoại giao Anh tại ASEAN: ông Jon Lambe, Đại sứ Anh tại ASEAN, Lãnh đạo Sứ quán Anh tại Hà Nội có ông Gareth Ward, Đại sứ Anh tại Việt Nam và các đồng nghiệp khác có liên quan.Nội dung hợp tác mà hai bên cùng nhất trí quan tâm thực hiện gồm:
- Chia sẻ kinh nghiệm tốt nhất về phát triển các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng (TKNL);
- Đào tạo, nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển điện gió ngoài khơi;
- Hỗ trợ nghiên cứu các cơ chế chính sách về TKNL;
- Trình diễn mô hình TKNL và thúc đẩy sự tham gia của lĩnh vực tư nhân đầu tư cho TKNL;
- Huy động các nguồn lực tài chính cho TKNL;
- Tạo mối liên kết giữa nhà đầu tư, các đơn vị phát triển dự án với các đối tác thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng năng lượng ASEAN do Anh quốc chủ trì;
- Hợp tác phát triển Công cụ 2050 Calculator về tính toán phát thải carbon trong năng lượng do Bộ Kinh doanh, năng lượng và chiến lược công nghiệp Vương quốc Anh chủ trì.
 
Thời gian hiệu lực của Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác từ ngày 17 tháng 01 năm 2020 đến 17 tháng 01 năm 2022 và có thể mở rộng thêm trong quá trình hợp tác đối với các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
 
Đơn vị được giao đầu mối chủ trì phía Bộ Công Thương là Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, phía Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh là Đại sứ quán Anh tại Hà Nội.
 
Nguồn: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững