Lãnh đạo Sở Công Thương 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ ký kết giao ước thi đua, liên kết vùng. Ảnh Nguyễn Hải. Nguồn: baonghean.vn
Hội nghị đã tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng ngành Công Thương các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại phát triển với mức tăng trưởng khá. Cơ cấu công nghiệp có bước chuyển tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm tỷ trọng công nghiệp khai khoáng. Các ngành nghề TTCN truyền thống được duy trì và phát triển với những hỗ trợ tốt từ hoạt động khuyến công qua chương trình khuyến công của Trung ưng và địa phương.
 
Một số kết quả tiêu biểu đạt được:
 
Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực đều tăng trưởng tốt hơn so với những năm trước, đạt 257.467 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 32% so với năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 147.000 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2018. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của các địa phương như xi măng, bia, sữa, tôn, thép, phân bón ước tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, các mặt hành chủ lực như: xi măng đạt 14.267 nghìn tấn, tăng 9,3%, bia 157.125 nghìn lít, tăng 6,6%; sữa 138.539 nghìn lít, tăng 17,2%; tôn, thép các loại 39.327 nghìn tấn, tăng 130,3%; sợi 50,3 nghìn tấn, tăng 2,2%; phân bón 236,4 nghìn tấn, tăng 6,7%.
 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khu vực Bắc Trung bộ năm 2018 đạt 304.492 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2017. Kết quả 6 tháng đầu năm ước đạt 163.923 tỷ đồng, tăng 112,9% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, một số tỉnh tăng trưởng khá tốt và có tỷ trọng cao so với khu vực như: Thanh Hóa 32,57%; Nghệ An 23,31%.
 
Kim ngạch xuất khẩu các tỉnh khu vực này năm 2018 đạt 5,797 tỷ USD, tăng 37,9% so với năm 2017. Có 2 địa phương có kim ngạch cao trong toàn khu vực là Thanh Hóa: 2,765 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 47,7%; Nghệ An: 1,050 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 18,11%. So với năm 2017, Hà Tĩnh tăng 206,6%; Thanh Hóa tăng 47,5%; Quảng Trị tăng 21,5%. Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn khu vực ước đạt 3,592 tỷ USD, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa chiếm tỷ trọng 50,02% tổng kim ngạch toàn khu vực và có 3 địa phương tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 là Quảng Trị (79,5%), Hà Tĩnh (77,2%), Thanh Hóa (63,7%).
 
Kim ngạch nhập khẩu năm 2018 đạt 7,556 tỷ USD toàn khu vực, tăng 206,8% so với năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 5,091 tỷ USD, tăng 98,5% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá thương hiệu được đẩy mạnh; thực hiện tốt Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; các phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi được thực hiện theo kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao thị phần thị trường nội địa.
 
Mặc dù có nhiều tiến bộ, sản xuất tăng trưởng cao so với những năm trước nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại - dịch vụ của caccs tỉnh trong khu vực vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ và vừa, phát triển chưa bền vững. Các hoạt động sản xuất chủ yếu chế biến thô, nguyên liệu, gia công, lắp ráp và chưa có nhiều sản phẩm giá trị gia tăng, sản phẩm nổi bật… Bên cạnh đó, đặc thù địa bàn giao thông đến các vùng sâu, vùng xa còn là trở ngại trong việc phát triển các kênh lưu thông hàng hóa nhất là các khu vực miền núi.
 
Tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển:
 
Hội nghị cũng đưa ra các giải pháp nhằm tháo gõ khó khăn và định hướng phát triển của ngành Công Thương khu vực Bắc Trung bộ trong thời gian tới.
 
Đối với sản xuất công nghiệp, ngành Công Thương cần tập trung thực hiện quản lý tốt các quy hoạch đã được phê duyệt; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch, đề án phát triển ngành Công Thương; đẩy nhanh tiến độ, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm chậm tiến độ và các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2019; tăng cường công tác thu hút đầu tư để lấp đầy các cụm công nghiệp, kêu gọi các nhà đầu tư là doanh nghiệp tham gia kinh doanh hạ tầng và các cụm công nghiệp đã được phê duyệt.
 
Về thương mại, tích cực và chủ động phối hợp với các bộ, ngành triển khai các giải pháp, đề án trong Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại; triển khai giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ theo quy hoạch, đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại trọng điểm; nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương thông qua các hội chợ triển lãm, sàn giao dịch thương mại điện tử; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, vận chuyển gia súc, gia cầm nhập lậu.
 
Đối với toàn khu vực, các địa phương cần tăng cường hỗ trợ, phối hợp, đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương nhằm phát huy lợi thế của khu vực và phát triển bền vững. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu; phát triển thị trường trong nước, hỗ trợ nhau hình thành chuỗi giá trị khu vực. Tiếp tục nâng cao hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tăng cường tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức của nhân dân về hàng Việt Nam. Thông qua các hoạt động này, hàng hóa có chất lượng, mẫu mã đẹp được sản xuất trong nước đến với người tiêu dùng kịp thời, với mức giá hợp lý, góp phần bảo đảm quyền lợi, chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa.
 
Ngoài ra, ngành Công Thương cũng cần tập trung hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống, nâng cao giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, mở rộng quy mô, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm kiếm thị trường cho các mặt hàng lĩnh vực này đặc biệt là hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu
 
Tại hội nghị, có 40 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các siêu thị và doanh nghiệp, đơn vị sản xuất được ký kết.
 
Hội nghị lần này, ngành Công Thương 6 tỉnh tổ chức các gian hàng nhằm giới thiệu tiềm năng, kết nối quan hệ cung cầu hàng hóa các tỉnh và tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ về khai thác, tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn.
 
PV.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại