Cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa là một nền tảng trực tuyến cung cấp các thông tin liên quan đến các thủ tục xuất nhập khẩu sản phẩm, mô tả từng bước về thủ tục xuất nhập khẩu từ góc nhìn của doanh nghiệp. Mục đích chính của Cổng thông tin này là hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp của Việt Nam nâng cao nhận thức và hiểu biết về các thủ tục và quy trình xuất nhập khẩu sản phẩm.

Với 02 giao diện tiếng Anh và tiếng Việt, Cổng thông là công cụ thân thiện, dễ sử dụng và dễ tra cứu thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức có thể tìm kiếm thông tin chính xác và cập nhật về các thủ tục xuất nhập khẩu mà doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình xuất và nhập khẩu sản phẩm. Đặc biệt, Cổng thông tin hướng dẫn và liệt kê chi tiết các tài liệu liên quan như chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản pháp lý mà doanh nghiệp cần phải có trong bộ chứng từ. Các thông tin như thời gian, chi phí (phí và lệ phí) để xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa cụ thể tại Việt Nam doanh nghiệp cũng hoàn toàn có thể tra cứu tại cổng thông tin này.

ITC tư vấn và hỗ trợ trợ kỹ thuật cho các tư vấn của Cục XTTM để phát triển, phổ biến và đảm bảo tính chính xác và tính xác thực của thông tin được tải lên cổng. Để đảm bảo tính bền vững của hoạt động, ITC cũng đã tiến hành các khoá huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật cho Cục XTTM để vận hành cổng thông tin thuận lợi. Hiện tại, có 39 nhóm sản phẩm, chiếm thị phần lớn trong hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam được đăng tải trên cổng thông tin. Trong thời gian tới, Cục XTTM sẽ có kế hoạch phối kết hợp các hoạt động, thông qua huấn luyện và các sự kiện, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp, địa phương biết và sử dụng công cụ này.

Ngoài những yếu tố như minh bạch về thời gian và chi phí cho các quy trình, cổng thông tin hỗ trợ nhiều chiều cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trong việc nhìn và hiểu rõ các quy trình trong một bức tranh tổng thể, thúc đẩy những cải tiến và tạo điều kiện thuận lợi nhằm đơn giản hoá các thủ tục.

Cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa đảm bảo tuân thủ Điều 1.2 của Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại (TFA) của WTO. Để có cái nhìn tổng quan về Cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu, vui lòng truy cập website: http://www.infovietrade.vn./.

Nguyễn Hằng

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại