Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Đây là sự kiện thường niên được tổ chức vào đúng ngày 17/10 - Ngày Quốc tế xóa nghèo hằng năm. Năm 2020, Chương trình sẽ được diễn ra làm 02 phần:
 
Phần thứ 1: Từ 18h30 - 19h30: Chương trình “Thảm xanh”
Mời lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến trao biển đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo" và an sinh xã hội và nhận biểu trưng kỷ niệm của chương trình (để ghi hình trước, phục vụ phát sóng trong chương trình truyền hình trực tiếp).
* Địa điểm: Sảnh Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
 
Phần thứ 2: Từ 20h00 - 21h30: Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp
Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân ở Thủ đô Hà Nội.
 
Trong những năm qua, Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" nói riêng và vận động hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo nói chung đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước. Chương trình đã tích cực triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở về thực hiện mục tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Vận động các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức phi Chính phủ, các Tập đoàn kinh tế, cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... đăng ký ủng hộ giúp đỡ người nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
 
Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau từ mỗi cộng đồng dân cư, củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
 
Đối tượng được hỗ trợ: Người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo; người, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất do gặp thiên tai, bệnh tật, cộng đồng nghèo (huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn).
 
Nội dung hỗ trợ: Xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ tiền mua vật tư, công cụ sản xuất, giống cây, con giống,... hỗ trợ cho học sinh đi học, họ trợ chưa bệnh khi ốm đau, nằm viện, hỗ trợ cứu đói đột xuất, hỗ trợ người nghèo nhan de Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn. Bên cạnh đó việc hỗ trợ cũng được thực hiện thông qua chương trình an sinh xã hội: Các công trình dân sinh tại cộng đồng nghèo (xã nghèo, huyện nghèo, thôn bản khó khăn...; khám chữa bệnh...)
 
Qua gần 04 năm triển khai chương trình (từ năm 2017 đến tháng 9/2020) đã có đông đảo các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp và an sinh xã hội với số tiền trên 16.410 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp vận động được trên 4.273 tỷ đồng (Trung ương trên 149 tỷ đồng, địa phương trên 4.124 tỷ đồng); Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ an sinh xã hội trên: 12.136 tỷ đồng (Trung ương: 2.023 tỷ đồng; địa phương: 10.113 tỷ đồng).  
 
Từ nguồn vận động trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa được 127.427 căn nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm nghìn người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; 1.376.245 lượt học sinh được giúp đỡ về học tập; giúp đỡ 4.280.921 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám chữa bệnh; xây dựng hàng ngàn công trình dân sinh cầu đường, lớp học, trạm xá, khám chữa bệnh, nhà sinh hoạt cộng đồng...) và các hỗ trợ khác giúp đỡ cho người nghèo,
 
Tuy nhiên, hiện nay cả nước còn hơn 984 nghìn hộ nghèo (tỷ lệ 3,75%), hơn 1,166 triệu hộ cận nghèo (tỷ lệ 4,45%), hàng vạn hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu cấp thiết về nhà ở. Năm 2020, dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bên cạnh đó những người nghèo, công nhân lao động nghèo cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống và rất cần sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.
 
Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo" Trung ương xác định mục tiêu nguồn vận động của Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 sẽ tập trung làm nhà Đại đoàn kết và chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó đối tượng và địa bàn hỗ trợ sẽ ưu tiên: làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc thôn bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Hỗ trợ cho các hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và đang ở nhà tạm.
 
Chương trình cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.
 
Trong khuôn khổ chương trình, kết quả ủng hộ và cam kết ủng hộ người nghèo của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được cập nhật và công bố, đồng thời có hình thức ghi nhân, công bố tên và số tiến, hiện vật của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội.
 
Mọi đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương thông qua 3 phương thức sau:
 
1. Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản ngân hàng:
- Tên tài khoản: Quỹ “Vì người nghèo" Trung ương - Số tài khoản: 1000001000171717; Tại Sở giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội
2. Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản kho bạc:
- Tên tài khoản: Quỹ “Vì người nghèo" Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Số tài khoản: 3761.0.9054386.91046 - Tại Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt:
Phòng Kế hoạch - Tài chính (phòng 109, phòng 111), Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 02439288480;
* Ủng hộ An sinh xã hội: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký bằng văn bản gửi về Ban vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương (qua Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội).
 
Vũ Trìu
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại