Ảnh minh họa
Trước đó, từ đầu năm 2020, VASEP đã nhận được phản ánh của nhiều DN XK thủy sản về vướng mắc liên quan đến quy định đăng ký sử dụng MSMV nước ngoài trên bao bì các lô thủy sản XK. Sau khi gặp trao đổi với lãnh đạo Tổng cục Đo lường Chất lượng ngày 13/3/2020, cũng như có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệngày 31/3/2020, Hiệp hội đã có văn bản báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ liên quan tại công văn số 46/2020/CV-VASEP ngày 22/4/2020 kiến nghị bãi bỏ nội dung quy định liên quan đến MSMV hàng XK tại NĐ 74/2018 do không có cơ sở pháp lý, không có thông lệ quốc tế và không thực tiễn.
 
Chiều ngày 20/5/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp giữa đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan, Tổ tư vấn về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... về vấn đề này.,
 
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đã kết luận giao Bộ Khoa học và Công nghệcó văn bản gửi Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan không xử phạt DN XK không có giấy ủy quyền hoặc giấy xác nhận sử dụng MSMV nước ngoài và tự chịu trách nhiệm về việc này. Đồng thời nghiên cứu, rà soát sửa đổi quy định MSMV nước ngoài trong NĐ 74/2018 trong năm 2020.
 
Ngày 9/6/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn 3776/TCHQ-GSQL về việc sử dụng MSMV nước ngoài đối với hàng XK, yêu cầu các cơ quan Hải quan không kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến MSMV nước ngoài trên hàng XK. Biện pháp trước mắt này thực sự có ý nghĩa giúp DN thủy sản nói riêng và cộng đồng các DN xuất khẩu nói chung tháo gỡ được các bất cập lớn khi không bị xử phạt vì quy định trên.
 
Tuy nhiên, tại Mục IV Phụ lục II của Quyết định 1258/QĐ-TTg ký ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi NĐ 74/2018 trong quý III/2020 nhưng trong yêu cầu sửa đổi không có nội dung về MSMV nước ngoài cho hàng XK.
 
Tiếp đó, ngày 9/9/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 2686/BKHCN-TĐC nêu rõ Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, trong đó sẽ rà soát hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng MSMV nước ngoài để chỉnh sửa cho phù hợp...
Nghiên cứu, sửa đổi NĐ 74/2018 theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp XK, không thực hiện thủ tục xác nhận MSMV nước ngoài (quy định tại Khoản 2, Điều 19b NĐ 74/2018) mà doanh nghiệp XK tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai sử dụng mã nước ngoài.
 
Do đó, VASEP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính và Bộ Khoa học và Công nghệ có chỉ đạo giải quyết vướng mắc này thông qua việc bổ sung yêu cầu bãi bỏ quy định về MSMV nước ngoài cho hàng XK tại NĐ 74/2018.