Bờ biển Cửa Đại liên tục bị sạt lở nghiêm trọng
Về giải pháp này, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã làm việc với các nhà đầu tư đến từ Hà Lan. Dự kiến, các nhà đầu tư Hà Lan sẽ phối hợp với doanh nghiệp trong nước cùng thực hiện dự án này.
 
Tỉnh Quảng Nam cũng xác định, cần phải có những nghiên cứu tổng thể, xin ý kiến của các ngành chức năng trước khi quyết định. Bởi khu vực từ thành phố Hội An đến thị xã Điện Bàn tiếp giáp với khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, thường xuyên chịu tác động của gió bão mạnh kèm theo sóng lớn hàng năm, chế độ dòng chảy và trầm tích ven bờ tương đối phức tạp.
 
Những năm gần đây, bờ biển Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) liên tục bị sạt lở nghiêm trọng do sự tấn công dữ dội của thiên tai. Để ứng phó với tình trạng sạt lờ bờ biển diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An liên tục đưa ra nhiều giải pháp để giúp chống xói lở, trong đó có xây dựng kè mềm.Song thực tế, kè mềm cũng chỉ là biện pháp cấp bách tạm thời. Bởi lẽ, tình trạng xâm thực diễn ra quá mạnh, về lâu dài, tuyến kè mềm cũng sẽ không bảo vệ được bờ biển Cửa Đại.
 
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ưu tiên hỗ trợ 700 tỉ đồng để thực hiện dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại.
 
nguồn: monre.gov.vn