Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn phát biểu tại Đại hội
VNBA hiện có 73 tổ chức hội viên, bao gồm 58 hội viên chính thức, 10 hội viên liên kết và 5 hội viên danh dự; trong đó có 40 ngân hàng thương mại, 11 công ty tài chính, 4 định chế tài chính khác, 13 công ty Fintech và 5 tổ chức khác có hoạt động liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Quy mô và chất lượng hoạt động của các tổ chức hội viên cũng ngày càng tăng lên, giữ ví trí chủ chốt trên thị trường tiền tệ, tín dụng, quản lý khối tài sản xã hội rất lớn với tổng tài sản đến nay chiếm gần 90% toàn ngành (trên 11,6 triệu tỷ đồng), vốn điều lệ chiếm 82% toàn ngành (515 nghìn tỷ đồng).

VNBA là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN kể từ năm 1995, đối tác của Hiệp hội Ngân hàng châu Á và có quan hệ hợp tác với nhiều Hiệp hội Ngân hàng các nước như Hiệp hội Ngân hàng Nga, Italia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… và nhiều tổ chức quốc tế có uy tín.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ VI, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Báo cáo Kiểm điểm công tác điều hành của Hội đồng Hiệp hội Nhiệm kỳ VI; Báo cáo tổng kết hoạt động tài chính nhiệm kỳ VI; Bầu các thành viên Hội đồng Hiệp hội nhiệm kỳ VII.

Nhiệm kỳ VI, VNBA đồng hành cùng các tổ chức hội viên, nỗ lực hoạt động, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VI đã có một nhiệm kỳ thành công tốt đẹp, các hoạt động chính đều được triển khai đồng bộ, tích cực, đem lại những kết quả đáng khích lệ, ghi lại những dấu ấn đặc biệt, nổi bật như: Tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, thực hiện tốt vai trò liên kết hội viên, tăng cường công tác đào tạo; hỗ trợ tích cực cho tổ chức hội viên giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; kết nạp được thêm 27 tổ chức hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 73 tổ chức, ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng…Vai trò, vị thế và uy tín của Hiệp Hội Ngân hàng được nâng cao.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch VNBA nhiệm kỳ VI, Chủ tịch Ngân hàng BIDV cho biết, nhiều việc mới, trọng tâm mang tính nền tảng đã được triển khai trong nhiệm kỳ, vai trò và uy tín của Hiệp hội ngày càng được nâng lên, được Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức Hiệp hội, Định chế tài chính trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, với vai trò cần có và với kỳ vọng của các tổ chức hội viên, thì Hiệp hội còn rất nhiều việc phải làm. Vì vậy, nhiệm vụ của Đại hội kỳ này phải đánh giá đầy đủ những mặt được, những hạn chế trong hoạt động nhiệm kỳ VI, thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII, xây dựng Hiệp hội hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bảo vệ tốt nhất quyền lợi của hội viên; nâng cao uy tín của Hiệp hội trong cộng đồng xã hội ở Việt Nam và trong khu vực.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả VNBA đã đạt được nhiệm kỳ qua. Phó Thống đốc cho rằng, VNBA thể hiện rất tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên. Đặc biệt qua báo cáo cho thấy sự tham gia tích cực trong quá trình góp ý, hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật, Nghị định Chính phủ, Thông tư các bộ, ngành có liên quan tới hoạt động ngân hàng. Con số 200 văn bản của VNBA cũng như các tổ chức hội viên tham gia đóng góp ý kiến trong nhiệm kỳ vừa qua là con số lớn, thể hiện sự đóng góp tích cực của VNBA.

VNBA cũng đã thể hiện tốt vai trò trong việc tập hợp các khó khăn, vướng mắc, thay mặt cho các hội viên để kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt chính sách cũng như trong các hoạt động khác liên quan. Bên cạnh phát triển hội viên, VNBA đã đẩy mạnh phát triển các tổ chức trực thuộc Hiệp hội, các câu lạc bộ, chi hội trực thuộc được đổi mới, củng cố, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung của VNBA.

Phó Thống đốc đề nghị VNBA cần tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ VII như: VNBA tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác vận động các tổ chức hội viên quán triệt và tích cực hưởng ứng, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và các giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành; Cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò tham vấn về mặt chính sách, đặc biệt các chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đây là một trong những vai trò rất quan trọng của Hiệp hội; Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của NHNN tới các tổ chức hội viên. Để từ đó, các hội viên có thể hiểu và thực hiện chính sách tốt hơn; Cần phát huy hơn nữa vai trò là đầu mối tổng hợp các vướng mắc của tổ chức hội viên và đề xuất các kiến nghị đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và đặc biệt có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động của các tổ chức hội viên; Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông để xã hội hiểu đúng về hoạt động của ngành Ngân hàng…


Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ VII. Đại hội đã bầu Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII với 13 thành viên, trong đó: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đảm nhiệm chức vụ ngân hàng Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII.

Tại phiên họp thứ nhất Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII, hội đồng đã bầu ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII và ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế- NHNN, làm Tổng Thư ký.