Đồng chí Nguyễn Viết Thế phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Viết Thế - Quyền Cục trường Cục Quản lý thị trường Quảng Trị đã chia sẻ công tác kiểm tra, xử lý hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trong những năm gần đây, những khó khăn, bất cập trong công tác kiểm tra, xử lý hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và mong muốn hợp tác với các nhãn hàng trong công tác chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.
 
Trong những năm gần đây, Cục Quản lý thị trường Quảng Trị đã tăng cường phối hợp với gần 100 nhãn hàng trong nước và nước ngoài trong việc xác định hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, việc kiểm tra và xử lý vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.
 
Tại Hội nghị, gần 20 nhãn hàng gồm Samsung, Casio, Bosch, Philips, Mcm, Jimmy Choo, Asics, Swarovski, Puma, Dior, Versace, Johnson & Johnson… đã hướng dẫn, kỹ năng phân biệt hàng thật - hàng giả một số nhãn hàng.
  
Hội nghị cũng đã thảo luận, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm xoay quanh công tác kiểm tra và xử lý hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.
 
Với mong muốn đẩy lùi tình trạng sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng giả trên địa bàn tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh và Tổ chức REACT đã thống nhất các kế hoạch chống hàng đối với một số nhãn hàng trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2019.
 
nguồn: bcd389.gov.vn