Ảnh minh họa. Nguồn: baodauthau.vn
Khóa đào tạo vừa diễn ra tại Hà Nội, với sự phối hợp của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Ông Vũ Ngọc Minh - Tổng Giám đốc EVNNPT cho biết, trong năm 2017, EVNNPT đã chào hàng cạnh tranh qua mạng cho 40 gói thầu, chiếm tỷ lệ 65%; đấu thầu rộng rãi qua mạng cho 172 gói thầu quy mô nhỏ với tỷ lệ 45%. So với lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 - “tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế” - thì EVNNPT đã vượt khá xa.
 
Cũng theo ông Vũ Ngọc Minh, tỷ lệ tiết kiệm bình quân trong đấu thầu qua mạng của Tổng công ty năm 2017 đạt 22%. Việc đấu thầu qua mạng giúp tiết kiệm nhân lực của EVNNPT do không phải bố trí người để mở thầu, kiểm tra hồ sơ, lập biên bản mở thầu, tiết kiệm chi phí in ấn, sao chụp, vận chuyển, lưu trữ, chi phí đi lại mua, nộp hồ sơ và đặc biệt là tăng cường tính minh bạch, công bằng.
 
“Từ năm 2018 trở đi, EVNNPT áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng cho tất cả các gói thầu chào hàng cạnh tranh và các gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước, trừ các gói thầu bắt buộc phải chia lô và các gói thầu đấu thầu rộng rãi quốc tế do Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia chưa cho phép” - ông Vũ Ngọc Minh chia sẻ.
 
Ông Phạm Thy Hùng - Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia đánh giá cao vai trò của EVNNPT trong quá trình tham gia thí điểm đấu thầu qua mạng từ năm 2010, tạo tiền đề để Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện khung pháp lý và Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. EVNNPT cũng đã góp phần để Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
 
Bên cạnh công tác đào tạo về lựa chọn nhà thầu qua mạng cho các cán bộ trực tiếp làm công tác đấu thầu, EVNNPT cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo bằng văn bản đến tất cả các nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thường xuyên tham gia đấu thầu tại đơn vị về chủ trương áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng của EVNNPT và khuyến cáo nhà thầu tăng cường công tác theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại http://muasamcong.mpi.gov.vn/ để tham gia đấu thầu.
 
EVNNPT cũng là đơn vị đầu tiên phối hợp với Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia tổ chức đào tạo về Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.
 
nguồn: EVN