Đại diện PVN trao quyết định và chúc mừng các tân lãnh đạo được bổ nhiệm. Nguồn: PVN
Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức nhân sự PVN Bùi Thị Nguyệt đã công bố các quyết định của HĐTV PVN đối với việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt của PVEP.
 
Theo các quyết định được công bố, ông Nguyễn Văn Quế thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV PVEP để tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc Cửu Long JOC; điều động và bổ nhiệm ông Trần Hồng Nam, Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông, giữ chức Chủ tịch HĐTV PVEP; điều động ông Ngô Hữu Hải, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc PVEP, giữ chức Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông; điều động và bổ nhiệm ông Trần Quốc Việt, Trưởng ban Kế hoạch PVN, giữ chức Tổng giám đốc PVEP. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Đồng thời, Đảng ủy PVN đã công bố quyết định chỉ định ông Trần Quốc Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Tổng giám đốc PVEP, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định ông Trần Hồng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV PVEP, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
nguồn: PVN