Vinamilk đứng đầu Top 10 thương hiệu uy tín nhất trên truyền thông năm 2015
Kết quả nghiên cứu của Công ty Vietnam Report (được thực hiện từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2015) cho thấy các doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến quản trị truyền thông. Uy tín truyền thông của doanh nghiệp đã, đang và sẽ luôn là một phần quan trọng, là tài sản vô hình quý giá có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của một tổ chức, dù đó là tổ chức kinh tế vì lợi nhuận hay một tổ chức phi lợi nhuận. Các doanh nghiệp Việt Nam đã phần nào nhận thức được tầm quan trọng trong việc chủ động cung cấp thông tin tới công chúng, việc này cũng sẽ giúp các doanh nghiệp quản lý hình ảnh của mình một cách tốt hơn.
Vinamilk được Vietnnam Report đánh giá là doanh nghiệp niêm yết có sự đa dạng nhiều nhất về thông tin công bố. Vietnam Report cho biết: “Trong nhiều năm qua Vinamilk luôn là một trong những điểm sáng của kinh tế Việt Nam khi không chỉ thành công trong các hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn tích cực thực hiện các công tác an sinh xã hội”.
Năm 2014, tổng doanh thu của Vinamilk đạt 34.977 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân về mặt doanh thu trong 10 năm gần đây khoảng 22% mỗi năm, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước trong 10 năm gần đây là 19.000 tỷ đồng.  Kế hoạch doanh thu của Vinamilk trong năm 2015 sẽ đạt 38.424 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Vinamilk hiện nay là hơn 10.000 tỷ đồng, vốn hóa thị trường khoảng hơn 5 tỷ USD, đứng thứ 2 trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

T.H