Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 các năm 2014-2017
Như vậy, số lượng doanh nghiệp mới và số vốn đăng ký trong các tháng 3, 4, 5 năm 2017 đều đạt mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2014-2017.
Công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất
Theo số liệu của Cục Quản lý đăng kí kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 485.634 tỷ đồng, tăng 13% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng là 1.196.383 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 485.634 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 710.749 tỷ đồng với 14.736 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 23,0% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đồng thời, có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2017 lên gần 64 nghìn doanh nghiệp.
Đối với tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, 5 tháng, loại hình công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 25,2 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 8,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên là 6,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh cùng đạt 1,4 tỷ đồng/doanh nghiệp.
Kinh doanh bất động sản tăng mạnh
So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2017 phân theo vùng lãnh thổ, Cục Quản lý đăng kí kinh doanh cho biết, tất cả các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể: Trung du và miền núi phía Bắc có 2.142 doanh nghiệp, tăng 22,8%; Đồng bằng Sông Hồng có 15.517 doanh nghiệp, tăng 17,4%; Tây Nguyên có 1.289 doanh nghiệp, tăng 17,2%; Đông Nam Bộ có 21.144 doanh nghiệp, tăng 11,0%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 3.546 doanh nghiệp, tăng 9,6% và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 6.896 doanh nghiệp, tăng 7,9%.
Tất cả các vùng cũng đều có số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm: khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 66.990 tỷ đồng, tăng 99,2%; Tây Nguyên đăng ký 11.463 tỷ đồng, tăng 84,5%; Đông Nam Bộ đăng ký 240.363 tỷ đồng, tăng 50,0%; Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký là 25.271 tỷ đồng, tăng 22,7%; Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 24.306 tỷ đồng, tăng 18,9% và Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 117.240 doanh nghiệp, tăng 8,2%.
Cũng theo Cục Quản lý đăng kí kinh doanh, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm tăng ở hầu hết các ngành nghề so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 553 doanh nghiệp, tăng 38,9%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.304 doanh nghiệp, tăng 31,3%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 252 doanh nghiệp, tăng 27,3%. Riêng kinh doanh bất động sản tăng mạnh về số doanh nghiệp thành lập mới với 72,8% và tăng 43,8% về số vốn đăng ký.
Tuy nhiên, tỷ lệ vốn đăng ký ở một số ngành như thông tin và truyền thông; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác; Vận tải kho bãi lại có xu hướng giảm, với mức đăng ký và tỷ lệ giảm lần lượt là 9.796 tỷ đồng, giảm 35,8%; đăng ký 8.382 tỷ đồng, giảm 17,8%; đăng ký 18.359 tỷ đồng, giảm 12,2% và đăng ký 11.545 tỷ đồng, giảm 7,5%.

THƠM NGUYỄN
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại số tháng 6/2017