Ảnh minh họa
Theo đó, tạm ngừng hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ đối với mặt hàng gỗ dán thuộc nhóm HS 44.12 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Đối với các hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư có hiệu lực, thương nhân được tiếp tục làm thủ tục tạm nhập đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh vướng mắc, thương nhân, các cơ quan, tổ chức có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương để xử lý.

Theo Báo cáo “Thương mại gỗ dán giữa Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ” phát hành tháng 8/2019 - sản phẩm hợp tác của nhóm nghiên cứu của Tổ chức Forest Trends, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) và Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA): Xuất khẩu gỗ dán từ Việt Nam sang Hoa Kỳ mở rộng nhanh chóng trong đặc biệt từ nửa cuối 2018 đến nay. Đây cũng là thời điểm lượng gỗ dán từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tăng. Xuất khẩu gỗ dán của Việt Nam sang Hoa Kỳ mở rộng, cùng với lượng nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng, sản xuất nội địa tại Việt Nam tăng, trong khi tiêu thụ trong nước không tăng làm nảy sinh các nghi ngờ lớn về việc Việt Nam bị lợi dụng giấy chứng nhận xuất xứ cho mặt hàng gỗ dán của Trung Quốc. Đối với mặt hàng gỗ dán của Trung Quốc, ngoài thuế nhập khẩu, mặt hàng gỗ dán được làm từ gỗ cứng bên cạnh mức thuế mới tăng của Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang chịu thêm mức thuế chống bán phá giá là 183,4% khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Nhìn từ góc độ kinh tế, với mức thuế mới này doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu gỗ dán sang Mỹ sẽ khó có lợi nhuận. Để tồn tại, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể phải chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc sản phẩm của mình sang một quốc gia khác nhằm tránh thuế. Những gì đang diễn ra trong thời gian gần đây tại Việt Nam cho thấy các tín hiệu rõ ràng về các dịch chuyển, cả về sản phẩm gỗ dán và luồng đầu tư vào sản xuất mặt hàng này từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), khi “thiệt hại đáng kể” làm căn cứ điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá/thuế chống trợ cấp (đối kháng) đối với Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, là lượng nhập khẩu mặt hàng gỗ dán Việt Nam vào một quốc gia nhiều hơn 4% tổng nhập khẩu gỗ dán từ tất cả các quốc gia vào quốc gia đó; hoặc tổng lượng nhập khẩu mặt hàng gỗ dán từ các quốc gia bị kiện, bao gồm Việt Nam, vào một quốc gia nhiều hơn 9% tổng nhập khẩu gỗ dán từ tất cả các quốc gia vào quốc gia đó. Theo số liệu ITC phân tích dữ liệu UNCOMTRADE, nếu tính giá trị xuất khẩu gỗ dán Việt Nam vào thị trường Mỹ thì Việt Nam đã vượt ngưỡng 4% tổng giá trị nhập gỗ dán nhập khẩu vào Mỹ từ năm 2018, đạt 6%, và tiếp tục tăng thêm trong quý 1/2019, tới mức11%. Do đó, việc áp thuế chống bán phá giá/thuế đối kháng có khả năng xảy ra trong tương lai rất gần.

Nguồn: Trang thông tin pháp luật công thương

P.V
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại