Ảnh minh họa
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng năm nay có 90 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 180,1 triệu USD. Có 21 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 97,3 triệu USD.
 
Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 7 tháng năm 2019 đạt 277,4 triệu USD, trong đó lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 94,3 triệu USD, chiếm 34% tổng vốn đầu tư; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 83,4 triệu USD, chiếm 30,1%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 37,1 triệu USD, chiếm 13,4%.
 
Trong 7 tháng đã có 30 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Tây Ban Nha là nước dẫn đầu với 59,8 triệu USD, chiếm 21,6% tổng vốn đầu tư; Hoa Kỳ 45,7 triệu USD, chiếm 16,5%; Australia 45,4 triệu USD, chiếm 16,4% (trong đó, Công ty TNHH T&T Group-Global đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thương mại - xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng với giá trị đầu tư là 30 triệu USD); Campuchia 38,5 triệu USD, chiếm 13,9%; Singapore 34,8 triệu USD, chiếm 12,5%.
 
P.V
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại